Diccionaris i Glossaris


   
   Ciències de la Salut  
   
Arnold's Glossary of Anatomy - University of Sidney
http://www.anatomy.usyd.edu.au/glossary/
 
   
Cancer.gov Dictionary - National Cancer Institute - USA
http://www.cancer.gov/dictionary/
 
   
Diccionari d'Afasies i Patologies del Llenguatge - Universitat de les Illes Balears
http://slg.uib.cat/digitalAssets/192/192612_Diccionari_d_afaI_sies__pdf_definitiu_.pdf
 
   
Diccionari d'Infermeria - TERMCAT
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/34/
 
   
Diccionari de Neurociència - TERMCAT
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/140/
 
   
Diccionari de procediments culinaris - TERMCAT
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/20/
 
   
Diccionari de Psiquiatria - TERMCAT
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/21/
 
   
Diccionari d'Oftalmologia - TERMCAT
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/121/
 
   
Diccionari d'Otorinolaringologia - TERMCAT
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/148/
Anar Amunt
   
Diccionari de sinologia
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/117/
 
   
Diccionari Enciclopèdic de Medicina
http://www.grec.net/home/cel/mdicc.htm
 
   
Diccionario ilustrado de términos médicos
http://www.iqb.es/institut/home.htm
 
   
Diccionario Médico-Biológico Etimológico
http://www.dicciomed.es/
 
   
Diccionario médico-biológico (histórico y etimológico) de helenismos
http://www.dicciomed.es/
 
   
El diagnòstic per la imatge - La seva expressió escrita
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/professionals/recursos/altres_recursos_interes/serveis_linguistics/diccionaris_terminologia/altres_recursos_terminologics/colleccio_reculls_lexicografics/documents/arxius/rele02.pdf
 
   
Glosario - Términos de Bioquímica
http://wzar.unizar.es/curso/nutricion/glosario.html
 
   
Glossari de termes emprats en el camp de la medicina i les ciències de la salut
http://www.medterms.com/Script/Main/hp.asp
 
   
Glossary of Genetic Terms
http://www.genome.gov/glossary.cfm
Anar Amunt
   
Glossari multilingual sobre termes mèdics i tècnics en nou llengües europees
http://users.ugent.be/~rvdstich/eugloss/welcome.html
 
   
HONselect - Catàleg de termes mèdics
http://www.hon.ch/HONselect/index_sp.html
 
   
Hypermedia Glossary of Genetic Terms
http://www.weihenstephan.de/~schlind/genglos.html
 
   
Lèxic d'aditius alimentaris - TERMCAT
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/135/
 
   
Lèxic de fàrmacs - Col·legi de Farmacèutics de Barcelona - TERMCAT
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/12/
 
   
Medical Eponyms
http://www.whonamedit.com/
 
   
Medical Tests - UCSF University of California
http://www.ucsfhealth.org/childrens/adam/index.html
 
   
MedicineNet.com
http://www.medterms.com/script/main/hp.asp
 
   
Online Dictionary of Mental Health
http://www.human-nature.com/odmh/index.html
Anar Amunt
   
Pequeño Diccionario Médico Etimológico
http://www.dicciomed.es/
 
   
Promoción de la Salud - Glosario - Ministerio de Sanidad y Consumo / OMS  
   
Psychology Dictionary - AllPsych
http://allpsych.com/dictionary/
 
   
Terminology Collection: Medicine
http://www.uwasa.fi/comm/termino/collect/special/medicine.html
 
   
The ASAP - Dictionary of Anxiety and Panic Disorders
http://anxiety-panic.com/dictionary/en-main.htm
 
   
Vocabulari de Medicina - Universitat Jaume I
http://sic.uji.es/serveis/slt/asst/vox/med.html
 
   
Vocabulari multilingüe de la SIDA - TERMCAT
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/134/
 
   
Whonamedit.com - Diccionari d'epònims mèdics en anglés
http://www.whonamedit.com/
 
   
   
   
Anglès  
   
Heinle's Newbury House Dictionary of American English
http://nhd.heinle.com/home.aspx
Anar Amunt
   
The American Heritage® Dictionary of the English Language
http://www.bartleby.com/61/
 
   
   
   
Castellà  
   
Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua
http://www.rae.es
 
   
Diccionarios elmundo.es
http://www.elmundo.es/diccionarios/
 
   
   
   
Català  
   
Diccionari català - valencià - balear - Alcover i Moll
http://dcvb.iecat.net/
 
   
Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans
http://dlc.iec.cat/
 
   
Gran diccionari de la llengua Catalana
http://www.diccionari.cat/
 
   
Termcat - Centre de Terminologia
http://www.termcat.cat/
 
   
   
   
Euskera  
   
Elhuyar hiztegia
http://www1.euskadi.net/hizt_el/indice_c.htm
Anar Amunt
   
   
   
Francès  
   
Dictionnaire des synonymes
http://elsap1.unicaen.fr/dicosyn.html
 
   
Le Trésor de la Langue Française Informatisé
http://atilf.atilf.fr/
 
   
Leximagne
http://www.utm.edu/departments/french/dico.shtml
 
   
   
   
Altres  
   
Diccionari de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
http://www.xtec.es/~jrosell3/ticcionari/
 
   
Diccionario filosófico - Índice sistemático
http://filosofia.org/filomat/dfsis.htm
 
   
Diccionari multilingüe - Diccionari de la Llengua Catalana
http://www.grec.cat/cgibin/mlt00.pgm
 
   
Diccionarios.com
http://www.diccionarios.com
 
   
Index of On-Line Dictionaries
http://www.yourdictionary.com/
Anar Amunt
   
Terminology Collection - Online Dictionaries
http://www.uwasa.fi/termino/collect/
 
   
 
 
Darrera actualització: 12/08/17