Tema 9: les plantes amb flor

 

Objectius:

q  Identificar la funció i els diferents tipus d’arrels

q  Identificar la funció i els diferents tipus de tiges

q  Identificar la funció i els diferents tipus de fulles

q  Identificar la funció i els diferents tipus de flors

q  Identificar la funció i els diferents tipus de fruits

 

 

L’arrel i els tipus d’arrels

 

L’arrel és la part subterrània d’una planta.

Té dues funcions:

o         subjectar amb fermesa la planta al sòl

o         absorbir l’aigua i les sals minerals.

Tipus d’arrels:

o          Arrels disposades en forma de cabellera

o          Arrels en què n’hi ha una de principal més gruixuda, de la qual en surten les altres.

 

La tija i els tipus de tiges

 

La tija és la part aèria d’una planta.

Té dues funcions:

oFer de suport a les fulles, flors i els fruits de la planta.

oConduir cap a les fulles les substàncies que han estat absorbides del sòl i les substàncies elaborades de les fulles.

Tipus de tiges:

o          Tiges llenyoses o troncs, que són dures i resistents perquè són de fusta.

o          Tiges herbàcies, que són tendres i verdes.

 

La fulla i els tipus de fulles

 

Les fulles són els òrgans de la planta que creixen a partir dels nusos de la tija.

Té la funció:

oTransformar en aliments, gràcies a la llum del Sol, les substàncies que la planta absorbeix del sòl i les que capta de l’aire, aquest fenòmen rep el nom de fotosíntesi.

Tipus de fulles:

o     Segons la forma del limbe:

§      Fulles ovades, que tenen forma d’ou

§      Fulles sagitades, que tenen forma de cor o fletxa.

§      Fulles lanceolades, que tenen forma de llança.

§      Fulles aciculars, que tenen forma d’agulla.

§      Fulles orbiculars, que tenen forma arrodonida.

§      Fulles palmades, que tenen la forma de mà.

o     Segons la vora del limbe:

§      Fulles enteres, que tenen la vora llisa

§      Fulles serrades, que tenen petits entrants que recorden les dents d’una serra.

§      Fulles lobades o feses, que tenen una vora amb grans entrants. S’anomenen partides si els entrants arriben al  nervi central.

 

 

La flor i els tipus de flors

 

La flor és l’òrgan de la planta encarregat de la reproducció.

Té la funció:

o         En el seu interior s’hi forma el fruit amb les llavors, que donaran lloc a noves plantes.

Tipus de flors:

o          Segons el nombre de flors: una o moltes.

o          Segons la forma de la flor.

 

El fruit i els tipus de fruits

 

El fruit és la part de la planta que conté les llavors

Té la funció:

o         reproduir la planta

Tipus de fruits:

o          Carnosos, amb polpa tendre i suculenta.

o          Secs, amb la polpa poc sucosa i endurida.