Les qualitats del so

Qualitat Durada Altura Intensitat Timbre
S’expressa llarg - curt agut - greu fort - fluix

instrument o font sonora

(ex. trompeta)

Ve donada per el temps la freqüència d'ona l'amplitud d'ona els harmònics
Elements musicals que genera figures musicals, ritme i moviment notes musicals, melodia  i harmonia dinàmiques timbre, instrumentació
 
Propietats del so.  Harmònics

 

 

Audicions per treballar les qualitats

Tot i que en una audició no trobem una sola qualitat sinó que es barregen entre elles (una trompeta pot tocar un so llarg, agut i fort, per exemple) si que hi ha ocasions on destaca per damunt de la resta una de les quatre qualitats.

 Escolta els següents exemples i digues quina qualitat ressalta en cada cas on o en quin aspecte hi ha mes contrast:

1. "Oh Fortuna". Carmina Burana. Carl Orff

2. Dansa hongaresa núm. 5 de J. Brahms

3. "Dulcissime". Carl Orff

4. Misteries of  the Macabre. G. Ligety

Bancs de so

llocs on podrem trobar mostres d'àudio.

Editor de so gratuït: Audacity

  Audacity en català Informació referent al programa