DIVISIONS DEL TEMPS

Color negre: divisió natural

Color vermell: grups exuberants, divisió artificial amb més figures del compte.

Color blau: grups deficients, divisió artificial amb menys figures del compte.