Figures rítmiques      

 

Podem ordenar les figures rítmiques segons la durada de la més llarga a la més breu.

 

Rodona                                                                         
Blanca                                   
Negra                  
Corxera         
Semicorxera    

 

La rodona és la figura rítmica més llarga, té quatre pulsacions, la blanca en té dues.

                               

EQUIVALÈNCIES

VALOR PRENENT COM A UNITAT LA NEGRA