SÚPER NIVELL

DICTATS RÍTMICS

DICTAT 1

  NEGRES, BLANQUES, I VIGILA AMB LES BLANQUES AMB PUNT

DICTAT 2

ARA HI POTS TROBAR CORXERES

DICTAT 3

VIGILA AMB ELS SILENCIS DE CORXERA

DICTAT 4

NEGRES, CORXERES, SILENCIS DE CORXERA I SEMICORXERES

DICTAT 5

HEM AFEGIT UNS SALTS DE CAVALL

DICTAT 6

NEGRES, NEGRES AMB PUNT, CORXERES, SILENCIS DE NEGRA I DE CORXERA

DICTAT 7

ENTREN EN ACCIÓ LES SEMICORXERES

 

 

DIFÍCIL

 

 MÉS DIFÍCIL

 

DIFICILÍSSIM

 

SOLUCIONS

 

Autora: Marta Martí, gener 2006