DICTATS MELÒDICS

PENTATÒNICA (d-r-m-s-l)

DIATÒNICA DE DO MAJOR (d-r-m-f-s-l-si-d')

Dictat melòdic número 1

Practiquem les notes sol i mi

Dictat melòdic número 2

Ara comencem a introduir el la!

Dictat melòdic número 3

Ep! Potser ja és hora que introduïm el do!

Dictat melòdic número 4

Tornem a practicar amb el do, el mi, el sol i el la!

Dictat melòdic número 5

Fem les tres primeres notes de l’escala de Do Major!

Dictat melòdic número 6

Ara practiquem totes les notes que hem treballat de moment! El do, el re, el mi, el sol i el la, l’escala pentatònica de do!

Dictat melòdic número 7

Molt bé! Per últim introduirem el do 4 a tot el que hem fet de moment. Estigues atent/a!

Dictat melòdic número 8

Passem de la pentatònica a la diatònica, que introdueix el fa i el si. Practiquem el fa!

Dictat melòdic número 9

Ara introduïm el si!

Dictat melòdic número 10

Per acabar escolta com sona l’escala ascendent de Do Major!

No estàs segur de les teves respostes? Mira la solució fent "clic" aquí!

Autor: Albert Sanjuàs, gener 2006