VINGA, A FER DICTATS!! SORT!

         dictat   1

Nivell 1:  escolta el dictat amb les notes:   s-m

         dictat   2 Nivell 2:  escolta el dictat amb les notes:    s-m
         dictat   3 Nivell 3:  escolta el dictat amb les notes:    s-m
         dictat   4 Nivell 4:  escolta el dictat amb les notes:    s-m-la
         dictat   5 Nivell 5:  escolta el dictat amb les notes:    s-m-la
         dictat   6 Nivell 6:  escolta el dictat amb les notes:    s-m-la
         dictat   7 Nivell 7: escolta el dictat amb les notes:    do-mi-sol
         dictat   8 Nivell 8:  escolta el dictat amb les notes:    do-mi-sol
         dictat   9 Nivell 9: escolta el dictat amb les notes:    do-mi-sol
         dictat 10 Nivell 10:  escolta el dictat amb les notes:    do-mi-sol

SOLUCIONARI