Pàgines de llenguatge musical

http://www.teoria.com/indice.htm

Teoria musical amb exercicis interactius. Interessant i molt pràctic. Pots triar el nivell de dificultat en els exercicis.

http://membres.lycos.fr/mbaron/index.htm

Pàgina on pots trobar un curs d’harmonia, un de contrapunt i un de fuga. Molt ben fets, amb quantitat d’exemples.

http://www.xtec.es/centres/a8019411/caixa/musica.htm

Pàgina molt interessant, que ens mostra d’ una manera molt pedagògica i entenedora les qualitats del so i la seva relació amb la música.

www.xtec.es/rtee/cat/teledmus/vocabulari/i.htm  

Vocabulari musical amb exemples sonors. Útil com a material de consulta.  

http://www.webpersonal.net/avl3119/mus/00.htm  

Es pot considerar un curs que aprofundeix en el so, les escales, els modes....Molt complert.

Programes autodidàctics de  llenguatge musical

http://membres.lycos.fr/mbaron/index.htm

Programa per practicar harmonia.. Pots crear la teva música, amb l’avantatge que el programa et corregeix i et fa saber les normes d’harmonia. Molt interessant per a qui tingui ganes de composar.

http://www.earmaster.com/download/index.htm

Programa d’ exercicis de llenguatge musical dictats rítmics, reconeixement d’ acords, intervals....

 

 

Exemple d'un programa gratuït : GNU Solfege 2.0.5

Pàgina d’autoaprenentatge de SOLFEIG

 

Programa gratuït d'educació de l'oïda  /   Web: http://www.solfege.org/Main/HomePage

Instal·la el programa al teu ordinador !!!    /    Descarrega aquesta pàgina en format Word

 

Chords

F2

Dictats d'acords. Múltiples opcions . Pots començar per; Chord min-major (acords majors i menors) i

Chord voicing

Ctrl+F6

Aquí, a més , cal col·locar les veus per ordre.

Harmonic intervals

F3

Exercicis d’identificació d’intervals.

2.ª m.

0,5 tons

4ª J.

2,5

6ª M.

4,5

9ª m.

6,5

2ª M.

1

5ª dis.

3

7ª m.

5

9ª M.

7

Melodic intervals

F4

3ª m.

1,5

5ª J.

3,5

7ª M.

5,5

10ª m.

7,5

3ª M.

2

6ª m.

4

8ª J.

6

10ª M

8

Sing interval

F5

Exercici per cantar intervals

  1. Escolta la nota inicial: Rapeat first tones.
  2. Canta l'interval sencer.
  3. Pots comprovar si ho has fet bé fent : Play answer (les dues notes) o Play last tone (només la última).
  4. Si ho has fet bé cal clicar : New interval last was correct (Nou interval, el darrer era correcte). Pots comprovar l'estadística d'encerts.
  5. Si ho has fet malament cal clicar: New interval last was wrong (Nou interval, el darrer era equivocat)

Identify scale

F6

Exercicis d'identificació d'escales

Escala

Model

I

II

III

IV

V

VI

VII

Ionian

jonic-major

Do

1

1

0,5

1

1

1

0,5

Dorian

dòric

Re

1

0,5

1

1

1

0,5

1

Prygian

frigi

Mi

0,5

1

1

1

0,5

1

1

Lydian

lidi

Fa

1

1

1

0,5

1

1

0,5

Mixolydian

mixolidi

Sol

1

1

0,5

1

1

0,5

1

Aeolian

eòlic-menor

La

1

0,5

1

1

0,5

1

1

Locrian

locri

Si

0,5

1

1

0,5

1

1

1

Harmonic minor

La VII<

1

0,5

1

1

0,5

1,5

0,5

Melodic minor

La VI i VII<

1

0,5

1

1

1

1

0,5

Identify by name

F7

Identifica pel nom

Dictation

F8

Dictat

Sing twelvetone

F10

Canta dotze notes

Identify tone

Ctrl+F2

(No disponible)

Compare intervals

Ctrl+F3

Compara intervals: First interval is largest = el primer interval és el més gran / The intervals are equal = els intervals són iguals / Last intervals is largest = el segon interval és més gran

Sing chord

Ctrl+F4

Canta l'acord. Et dóna el La 440 Hz.del diapasó. Diferents tipus i dificultats. Ideal per   a donar els tons a una coral mixta.

Rhythm

Ctrl+F5

Dictat rítmic. Es poden definir les figures, la quantitat de pulsacions, etc.

Bpm

 

Per endevinar les pulsacions per minut: 60, 88,120

Harmonic progression dictation

F9

Dictats de progressions harmòniques a 4 i 5 veus