COL·LOCACIÓ

 

LA PERCUSSIÓ
Una mica d'història
Evolució històrica
Classificació

La percussió orquestral
 
- Col·locació
 
- Els instruments

LA MARIMBA

 

 

Al escriure per a percussió, el compositor deurà tenir en compte la col·locació dels instruments, el que evitarà problemes d’intercanvi dels mateixos i facilitarà el treball d’estudi de l’intèrpret.

La col·locació dels instruments de percussió es reflectirà en la partitura mitjançant un plànol o diagrama (vist des de dalt), indicant els possibles moviments que ha de realitzar l’intèrpret, els instruments, safates, atrils, col·locació del públic, etc. Els plànols de col·locació seran importantíssims per obres de multi-percussió “sola” o en grup de cambra.

Els instruments es col·locaran de manera que l’intèrpret no doni l’esquena al director; així mateix, es col·locarà de manera que pugui arribar a ells amb la mà i els pugui tocar constantment; de fet, hi ha instruments que sols es poden col·locar d’una manera determinada.

En obres per a orquestra és més estrany que s’escrigui quina ha de ser la col·locació dels instruments de percussió, a no ser que el compositor vulgui obtenir un efecte específic estereofònic o coreogràfic.

La secció de percussió en Orquestra o Banda Simfònica sol estar sempre a la part del darrere de l’agrupació. Per norma general, els timbals es col·locaran al centre, prop de la zona d’instruments greus (contrabaixos, tubes, trombons,...); a continuació cap a l’esquerra estaria el bombo, plats, caixa, accessoris i plaques. Hem de tenir en compte que la secció de percussió requereix un àrea suficientment gran per als instruments i percussionistes.

 

 

 

 

Fes clic i veuràs la col·locació de la secció de percussió.

Fes clic i veuràs on es col·loca la percussió en una Orquestra Simfònica.

Fes clic i veuràs on es col·loca la percussió en una Banda Simfònica.