UNA MICA D'HISTÒRIA

 

LA PERCUSSIÓ
Una mica d'història
Evolució històrica
Classificació

La percussió orquestral
 
- Col·locació
 
- Els instruments

LA MARIMBA

 

La percussió és una de les activitats relacionada amb la música, més antiga que existeix. Pràcticament des de el començament dels temps els humans han colpejat, sacsejat, raspat o entrexocat elements que es trobaven en la natura per provocar sons o ritmes que els acompanyessin en els seus afers diaris, o en els seus moments màgics o fins i tot, m’imagino, durant les seves estones d’oci.

 

Aquesta activitat estava relacionada principalment amb la caça, jocs i ritus religiosos. Però d’això ja fa molt temps. Encara que tenim excavacions arqueològiques que demostrin que existien els tambors de fang, que utilitzaven ossos per fer ritmes, o pells d’animals que utilitzaven de membrana,... sols podem imaginar-nos com seria.

 

És arran dels primers escrits, grabacions, escultures, pintures, etc., quan podem començar a imaginar amb certa fiabilitat que va ser de la percussió en les activitats musicals populars (entenen per populars aquelles que no requerien un ensinistrament previ). Resulta evident que la música popular no és la que ens ha arribat escrita, ja que la gent que s’entretenia d’aquesta manera no eren suficientment cultes com per a escriure o deixar-nos ressenya històrica del que estava fent. A més a més, no tenien consciència de la importància que per a nosaltres podria tenir avui en dia.

 

La percussió es feia sense cap coneixement, era una activitat inconscient. Tan sols es dedicaven a seguir el ritme de les cançons amb els colps que la seva pròpia intuïció els dictava, amb panderetes, sistros, sonalls, o qualsevol altre element que pogués produir un so agradable i que no molestés molt per poder escoltar la música o be la història que el declamant venia a contar. Suposo que la veritat serà molt diferent de com ens l’han contat en llibres o pel·lícules de l’època encara que sí que els músics de llavors, al ser personatge errants, deurien de ser gent bohèmia i de molta cultura, molt apreciats pels seus coneixements adquirits durant els seus viatges de cort en cort.

 

La història dels instruments de percussió a Europa es desenvolupa des de dos punts de vista: els instruments populars i la història de la percussió a l’orquestra.

 

HISTÒRIA DELS POBLES

 

Tots els pobles de la Terra, han aportat el seu gra de sorra per crear el que avui en dia coneixem com la història de la percussió, encara que alguns cops es confon amb la història de la percussió a l’orquestra. Tot i així, la història de la percussió a l’orquestra es, encara, tan curta que la vertadera essència de la percussió es troba en els pobles que han habitat la Terra i dels quals tenim alguns testimonis escrits, dibuixats o, fins i tot, recordats per la tradició oral d’alguns pobles.

 

Instruments primitius: Segurament tots els instruments primitius de qualsevol cultura serien de percussió (sacsejats, colpejats, entrexocats o raspats) ja que resultaria estrany que el ser humà primitiu fora capaç de manipular una corda o de bufar un corn, abans de colpejar un tronc o entrexocar les seves mans. Aquestes maneres de tocar s’utilitzarien per a fins cerimonials, guerrers, de treball o fins i tot d’oci, per a festejar qualsevol tipus de cosa, així com algun ritual destinat a allunyar esperits malignes o atraure els favors d’alguna deïtat.

 

Les formes dels instruments primitius es deduïble que en un principi tots coincideixin amb les formes dels elements naturals que s’utilitzaven per a la seva fabricació: sacsejadors amb forma de llavor, raspadors amb forma de rama d’arbre, tambors amb forma de tronc o idiòfons amb forma de closques o pedres. Fou més endavant, amb l’aparició de les eines quan aquests instruments agafaren diverses formes.

 

El so dels instruments primitius sí que és més identificable que les seves formes ja que un tronc colpejat, un unglot sacsejat, una canya colpejada o un tronc ple de llavors, depenent dels elements utilitzats però sens dubte el seu so es similar al que puguem escoltar avui.

 

 

Colpejat amb forma
de canya de bambú.

 

Sacsejador amb forma d'unglot.

 

Sacsejador amb forma de tronc.

 

Colpejador amb forma de rama d'arbre.

 

Sistro

 

Un antic (greg, egipci o romà)
tocant un sistro