LA PERCUSSIÓ

 

LA PERCUSSIÓ
Una mica d'història
Evolució històrica
Classificació

La percussió orquestral
 
- Col·locació
 
- Els instruments

LA MARIMBA