ELS INSTRUMENTS

LA PERCUSSIÓ
Una mica d'història
Evolució històrica
Classificació

La percussió orquestral
  - Col·locació
 
- Els instruments

La marimba

 

 

 

Timbales 

Instruments orquestrals molt poderosos de volum de so. Dedicats quasi exclusivament al treball orquestral.

 Xilofon 

Instrument orquestral de plaques de fusta en forma de teclat. La seva característica principal és el so estrident, sec i molt afinat. La seva velocitat i color el fan imprescindible en els moments de més eufòria musical.

Bombo  

Instruments orquestral de gran poder sonor i quasi company d’execució dels platerets. Es caracteritza pel seu pes i volum. És utilitzat habitualment en ocasions potents, i tuttis de l’orquestra.

Platerets

Instruments orquestrals de gran brillantor, de so explosiu i dols. Aquesta contradicció fa dels platerets uns instruments molt desitjats pels compositors. Utilitzats en moments puntuals de gran esplendor i efecte sonor.

 

Caixa orquestral (caixa clara) 

Instrument típic militar que acompanya a l’orquestra en moments que coincideixen amb marxes o temps molt rítmics i marcats per la partitura. El seu so és molt característic degut als bordons de metall que porten en la part inferior.

                                Campanes tubulars
                                i  lira  

Tubs metàl·lics llargs disposats en forma de teclat amb un so molt semblant a la campana d’església. Són usats principalment amb aquest mateix motiu, el de un efecte de campana.

Accessoris orquestrals o petita percussió 

Amalgama d’instruments de molt de color tímbric i efectes en l’orquestra que comprèn tots aquells instruments que es concedeixen per defecte als percussionistes:

-          Triangle         

-          Panderetes           

-          Cortina             

-          Castanyoles              

-          Gong                    

-          ...