FITXES DELS COMPOSITORS

EDAT MITJANA RENAIXEMENT BARROC CLASSICISME ROMANTICISME SEGLE XX
495 - 1450 1450 - 1600 1600 - 1750 1750 - 1800 1800 - 1900 1900 - Actualitat

EDAT MITJANA

BOECI (Roma 480 -524)

Què va fer? va ser l'autoritat més influent en matèria musical al principi de l'edat mitjana. Va introduir, junt amb Cassiodor, la teoria musical grega a l'Edat Mitjana romana. Considera la música com a una exemplificació amb sons de l'ordre i l'harmonia que preval a l'univers. Divideix la música en tres parts: música mundana (còsmica), música humana (de l'ànima i el cos humà) i música instrumentalis (els instruments i la veu). La música forma part del quadrívium, les quatre matèries superiors del sistema educatiu medieval junt amb l'aritmètica, la geometria i l'astronomia.
Enllaços: Boeci

 

PAPA GREGORI (pontífex entre 590 - 604)

Què va fer? La denominació de cant gregorià fou donada en honor del papa St. Gregori I dit el  Magne (Roma 540-604), per la seva dedicació a la música litúrgica. Aquest papa recopilà, reconstruint-los, els cants religiosos que formen l'Antifonari Romà. A més, creà escoles, tingué cura de l'ensenyament i compongué melodies.
Enllaços: Papa Gregori

 

HUCBALD (840 - 930)

 

Què va fer? Sacerdot i teòric francès, autor dels principals tractats de la seva època sobre la música.  Tingué la idea de dibuixar unes línies horitzontals paral·leles que corresponien cada una a una altura d’entonació diferent.
Enllaços: Hucbald

 

GUIDO d'AREZZO (Itàlia 991 - 1033)

Què va fer? Perfecciona el sistema de notació musical utilitzant tant les línies com els espais i dóna nom a les notes a partir d'un himne a Sant Joan Baptista que comença cada vers amb la nota immediatament superior de l'escala. És, en certa manera, l’inventor de l’escriptura moderna.
Pàgina especial Guido d'Arezzo
Enllaços: Guido d'Arezzo

 

GUILLEM IX DE POITIERS (França 1086-1127)

 

Què va fer?  Compte d'Aquitània, sud de França. Va ser el primer trobador que es coneix.

 

ADAM de la HALLE (Nàpols 1240-1286)

Què va fer? Trobador francès. La seva obra inclou cançons i "Le jeux de Robin et Marion", pàgina considerada antecedent de l'òpera còmica.
Obres més importants Le jeux de Robin et Marion
Enllaços: Adam de la Halle

 

LÉONIN (París s. XII)

Què va fer? Amb ell s’arriba al punt culminant del nou art polifònic i atrau l'atenció d'Europa cap a la catedral de Notre Dame de París. Va ser un dels millors creadors d'organum a dues veus. 
Obres més importants. "Magnus liber organi", llibre que recopila composicions per a tot l'any litúrgic consistent en una col·lecció de notes llargues de tenor que serien les bases sobre la qual inventar les altres veus.
Enllaços: Léonin
                   Per saber més...

 

PÉROTIN (París s. XIII)

Què va fer? Compositor francès. Un dels més distingits creadors del contrapunt, de l’escola de Notre Dame. Se li atribueix la creació del motet medieval. Utilitzà estructures musicals de tres i quatre veus construint les sòlides bases de l’escriptura polifònica.
Obres més importants Sederunt principes
X “Alleluia”
Enllaços: Pérotin
                   Per saber més...

 

ALFONS X el savi (1230 -1284)

Què va fer? Va realitzar un manuscrit ple d’il·lustracions i miniatures en el qual es poden trobar més de quatre-centes melodies de lloança a la Mare de Déu, que solien acompanyar-se amb instruments.
Obres més importants: Cantigas de Santa Maria
X “Cantigas de Santa Maria”
Enllaços: Alfons X el savi
                   Per saber més...

 

GUILLAUME DE MACHAUT (França 1300 -1377)

Què va fer? Compositor francès. Un dels més importants de la seva època, és considerat com el més qualificat representant de les Ars Nova a França. La seva missa constitueix un model de la primera etapa de la polifonia vocal.
Obres més importants Missa de Notre Dame
X “Missa Notre - Dame: Kyrie”
Enllaços: Guillaume de Machaut
                     Per saber més...

Tornar a l’índex

RENAIXEMENT

DES PRES (França 1440-1521)

Què va fer? És considerat la figura més notable de la música religiosa. Les seves obres foren les més copiades en manuscrit, després de la seva mort.
Obres més importants Les misses: Hèrcules, Dux Ferraire, Da pacem. Les cançons: Baises moy ma doulce amye , etc.
X "Mille regretz"
Enllaços: Josquin Des Prés

 

JUAN DEL ENCINA (Espanya 1468-1529)

Què va fer? En les músiques subratlla el dramatisme del text i hi mostra l'art polifònic castellà, de contrapunt simple i de gran expressivitat.
Obres més importants L'obra poètica: Cancionero. Les obres dramàtiques: Églogas, representacions de la passió, Cristino y Febea.
X "Hoy comamos y bebamos"
Enllaços: Juan del encina

 

MATEU FLETXA (Catalunya 1481- 1553)

Què va fer? Famós per les seves ensalades i madrigals
Obres més importants Orphenica Lira, Jubilate
 
Enllaços: Mateu Fletxa 

 

MARTIN LUTER (Alemanya 1483-1546)

Què va fer? Pare de la Reforma protestant a Alemanya.  Partint de melodies senzilles  populars o conegudes, i canviant les lletres profanes per religioses, en alemany, es va crear un repertori de cants anomenats corals, amb els quals Luter va aconseguir que tot el poble participés cantant a les celebracions protestants.
Enllaços: Martin Luter

 

ADRIAN WILLAERT (Bruges 1490- Itàlia 1562)

Què va fer? Va crear l’escola Veneciana, la seva característica era dialogar els salms amb el cor doble.
Obres més importants Canzoni villanesche alla napolitana i ricercari
 
Enllaços: Adrian Willaert

 

 

MORALES (Espanya, 1500 – 1553)

 

Què va fer? És el polifonista religiós més universalment conegut del segle XVI.
Obres més importants: Música religiosa: 91 motets, 22 misses, etc. 
 
Enllaços: Cristobal de Morales

 

MILÁN (País Valencià 1500-1565)

Què va fer? Per la seva personalitat musical i humana, és un dels representants més qualificats del renaixement.
Obres més importants "Libro de música de vihuela de mano", titulat El Maestro.
 
Enllaços: Luis de Milan

 

CABEZÓN (Espanya 1510 -1566)  
Què va fer? Va ser organista i clavecinista de cambra de Carles V i Felip II. Hi ha qui el considera el Bach espanyol pel seu domini del contrapunt.
Obres més importants. Se'l considera un mestre en l'art de la diferència i la glossa.
 
Enllaços: Antonio de Cabezón

 

TALLIS (Regne Unit 1510-1585)

Què va fer? Compongué obres destinades a la litúrgia reformada i a la catòlica.
Obres més importants Les misses: Puer natus, lamentacions i Spem in alium i obres com "Variacions sobre Felix namque".
 
Enllaços: Tallis, Thomas

 

NARVAEZ (Espanya 1510 ? -1555 ?)

Què va fer? Són famoses les seves "diferéncias" per a vihuela o viola de mà sobre temes populars.
Obres més importants Les "diferéncias": Guárdame las vacas, Ya se asienta el Rey Ramiro.
 
Enllaços: Narvaez

 

BRUDIEU (Catalunya 1520 - 1591)

Què va fer? Obres coral de gran qualitat.
Obres més importants Goigs de Nostra Dona, missa pro-difunctis
 
Enllaços: Joan Brudieu  

 

PALESTRINA (Itàlia 1525 ?-1594)

Què va fer? Compositor i director musical de les capelles papals, encarna l’essència del cant polifònic religiós romà, d'acord amb el Concili de Trento.
Obres més importants. Va compondre obres profanes  i un gran nombre d'obres religioses (100 misses i més de 400 motets, entre d'altres). Ex.: Les misses: Del Papa Marcelo, de l'Homme armé
 
Enllaços: Palestrina

 

GUERRERO (Espanya 1529-1599)

Què va fer? És un dels millors i més qualificats representants de la polifonia renaixentista peninsular..
Obres més importants Magnificat, Sacrae cantiones, Salmos, Canciones y villanescas, etc.
X "Sanctus de la missa Mille Regretz"
Enllaços: Francisco Guerrero

 

LASSO (Països Baixos, 1532-1594)

Què va fer? Va ser el millor compositor de motets.
Obres més importants 40 misses, Magnificat, Sacrae cantiones, Salms.
 
Enllaços: Lasso, Orlando di

 

BYRD (Anglaterra, 1543-1623)

Què va fer? Excel·lí en tots els generes coneguts, i en certs aspectes fou un innovador.
Obres més importants Les obres: Salms, Sonnets, and songs of sundry natures
 
Enllaços: Byrd, William

 

VICTORIA (Espanya, 1548 - 1611)

Què va fer? És el més il·lustre representant de la música religiosa renaixentista en el que el gènere aconsegueix el màxim nivell d’intensitat expressiva.
Obres més importants Magnificats, Salms, misses
X "Ave Maria"
Enllaços:  Victoria, Tomás Luis de

 

CACCINI (Itàlia 1550-1618)

Què va fer? Va ser un dels primers a emprar el "recitar cantant" o estil recitatiu en les seves obres, de gran virtuosisme vocal.
Obres més importants Les obres: Eurídice
 
Enllaços: Giulio Caccini

 

G. GABRIELLI (Itàlia 1555 ? -1612)

Què va fer? Va ser un dels grans autors de l'escola polifònica italiana. Moltes obres seves van ser compostes pensant en la sonoritat de la basílica de Sant marc de Venècia, on treballava com a organista i mestre de capella.
Obres més importants . Va compondre obres de gran embergadura, amb dobles i fins i tot triples cors.
 
Enllaços: Gabrielli

 

MORLEY (Regne Unit 1557-1602)

Què va fer? Va obtenir el monopoli de la impressió musical anglesa. 
Obres més importants: Madrigals
 
Enllaços: Morley

 

GESUALDO (Itàlia 1560-1613)

Què va fer? Un dels més importants creadors del madrigal, al que incorpora un règim cromàtic que li dóna gran expressivitat.
Obres més importants "Madrigals": Sacrae Cantiones
X "Madrigal "lo parto" e non più dissi"
Enllaços: Gesualdo da Venosa

 

DOWLAND (Regne Unit 1563-1626)

Què va fer? Feia ús de les dissonàncies amb finalitats expressives.
Obres més importants Les cançons: Ayres. Les obres: Lachrymae
 
Enllaços: Dowland

 

Tornar a l’índex

BARROC

MONTEVERDI (Itàlia 1567-1643)

Què va fer? Les seves obres mostren clarament el pas del Renaixement , amb els primers madrigals, al Barroc amb les seves òperes.  Amb ell s'inicia l'òpera i hi introdueix els atributs d’expressivitat i d’intencionalitat dramàtica. Les seves melodies ja caminen sobre una harmonia, el ritme s'organitza en compassos, el cant segueix el ritme del llenguatge parlat en harmonies i les paraules recauen en els accents musicals de la peça.

Obres més importants Les òperes: Orfeu, El combat de Tancredo i Clorinda, El retorn d'Ulisses.

X "Vi ricorda o boschi ombrosi" d'Orfeu
Enllaços: Claudio Monteverdi

 

SCHÜTZ (Alemanya 1585-1672)

Què va fer? Va introduir l'òpera a Alemanya.
Obres més importants: L'òpera "Daphne", madrigals, quatre Passions, un Oratori de Nadal, etc.
 
Enllaços: Heinrich Schütz

 

LULLY (França 1632-1687)

Què va fer? Va influenciar la música de la Cort de Lluís XIV, va monopolitzar la vida la vida escènica francesa amb la creació d'òperes de signe clàssic. També va fer ballets i música instrumental. Va col·laborar amb Moliere. Va establir la forma d'obertura francesa.
Obres més importants Les òperes: Alceste, Armida, Perseo
 
Enllaços: Jean Baptiste Lully

 

CORELLI (Itàlia 1653-1713)

Què va fer? És  un dels creadors de la moderna tècnica violinística i un dels compositors que contribueixen a la cristal·lització de la forma del "Concerto grosso"
Obres més importants Les obres instrumentals: Concert de Nadal, la Follia, sonates
 
Enllaços: Arcangelo Corelli

 

PURCELL (Anglaterra 1659 -1695)

Què va fer? És el màxim representant del Barroc a Anglaterra. Creador de l'òpera anglesa i d'una important obra instrumental.
Obres més importants : Destaquen les obres vocals i religioses. Les òperes "Dido and Aeneas", El Rei Artur, etc.
 
Enllaços: Henry Purcell

 

COUPERIN (França 1668-1733)

Què va fer? Va compondre més de 200 obres per a clavicèmbal, dotades d'una singular gràcia.
Obres més importants Les suites i L'art de toucher le Clavecin
 
Enllaços: François Couperin

 

ALBINONI (Venècia1671-1750)

Què va fer? Va ser un dels creadors del Concerto Grosso
Obres més importants 2 concerts per a oboè, 1 per a violí i orquestra; 1 sonata; prop de 50 òperes
X “Concert per oboè, op.9 nº 8: 3r moviment”
Enllaços: Tomaso Albinoni

 

VIVALDI (Itàlia 1678-1741)

Què va fer? Va ser un dels creadors de la forma concertant i de la moderna escola violinística. Autor de més de 250 concerts per diversos instruments i orquestres. Va compondre òperes i música religiosa.
Obres més importants Les quatre estacions, Concertino Grossi, L'Estro Harmònic
X "Les quatre estacions Concert núm. 1 Mi Major (La primavera, Allegro)"
Enllaços: Antonio Vivaldi

 

TELEMANN (Alemanya 1681-1767)

Què va fer? El seu estil creador va constituir el pont d'enllaç entre el règim contrapuntístic i el sistema harmònic de Haydn.
Obres més importants Prop de 40 òperes; oratori: la mort de Jesús, Israel alliberat i el dia del judici
 
Enllaços: Georg Philip Telemann

 

SCARLATTI (1685-1757)

Què va fer? Va crear una sonata en un sol moviment per a clavicèmbal que representa el cim de la més pura musicalitat. Va ser un gran virtuós d'aquest instrument cosa que queda palesa a les seves obres, amb notes repetides, escales i arpegis a gran velocitat, creuaments de mans, etc.
Obres més importants: Les sonates per a clavecí, més de sis-centes.
X “Sonata per a teclat en Sib Major”
Enllaços: Domenico Scarlatti

 

J. S. BACH (Alemanya 1685-1750)

Què va fer?  Va recapitular tot el saber musical dels temps passats. L'obra de Bach és immensa en quantitat (excepte òpera) i en qualitat  i es considerada el punt culminant de tita la música barroca.
Obres més importants Passions segons Sant Joan i Sant Mateu, Oratoris de Nadal i de Pasqua, Concerts de Brandemburg, El clavecí ben temprat, etc.
X “Concert per a quatre claves: 1r moviment”
Enllaços: Johann Sebastian Bach

 

HÄENDEL (Alemanya 1685-1759)

Què va fer? Va escriure òperes, oratoris i concerts que reflecteixen les moltes influències que va rebre.
Obres més importants Les òperes: Rinaldo; els oratoris: El Messies, Acis i Galatea; música orquestral: Música aquàtica
X “Sarabanda”
Enllaços: Georg Friedrich Häendel

 

 

CEREROLS, Joan (Catalunya 1618-1680)

 

Què va fer? En les seves obres demostrava un gran domini del contrapunt.
Obres més importants Misses, antífones, motets, Salve Regina,
X "Glòria, missa de Batalla"
Enllaços: Joan Cererols

 

 

SOLER, Antoni (Catalunya . Olot 1729-1783)

 

Què va fer? Compositor i un dels màxims representants de la música per a teclat a la península. La seva obra s’enquadra en l’època de transició del barroc al classicisme.
Obres més importants: 200  sonates per a clavicèmbal.
 
Enllaços: Antoni Soler

Tornar a l’índex

  CLASSICISME  
STAMITZ (Alemanya 1717-1757)

Què va fer? Va fundar l'escola de Mannheim i és un dels creadors de la simfonia com a gènere i de l’orquestra en el sentit modern del terme. Assajà dinàmiques, crescendos, contraposa vent amb les cordes i enceta sobre l’entramat formal de la sonata, els recursos simfònics bàsics que han perdurat durant molts anys.
Obres més importants Concert per a violí, flauta, clarinet i clavecí.
 
Enllaços: Johann Wenzel Anton Stamitz

 

BOCCHERINI (Itàlia 1743-1805)

Què va fer? Virtuós del violoncel. Va ser l'introductor de la nova música a Espanya.
Obres més importants L'òpera Clementina
X “La Ritirata di Madrid”
Enllaços: Luigi Boccherini

 

GLUCK (Alemanya 1714-1787)

Què va fer? Va ser el reformador de l'òpera francesa al retornar a la música la funció  de subratllar l'acció dramàtica.
Obres més importants Les òperes: Alceste, Orfeo i Eurídice, Armida
X “Què faré sense Eurídica? (Orfeo i Eurídica)”
Enllaços: Christoph Gluck

 

 

Carl Philip Emanuel BACH (Alemanya 1714-1788)

 

Què va fer? Va accentuar el règim de la melodia acompanyada harmònicament. Va contribuir en el desenvolupament de la forma sonata per a piano. Va produir una música més senzilla que la del seu pare, en un estil anomenat "galant", funcional, sense complicacions.
Obres més importants 6 sonates per a orgue; sonata per a flauta i piano
 
Enllaços: Carl Philipp Emanuel Bach

 

HAYDN (Àustria 1732-1809)

Què va fer? Va donar al gènere de la simfonia la seva estructura fonamental, amb la que culmina el "classicisme vienès". Va crear l'actual disposició del quartet de corda.
Obres més importants Les simfonies: Londres, Cop de timbal, París; els oratoris: Les estacions i la creació. Obres per a piano.
X “Simfonia núm. 100 Sol Major, Militar: 3r moviment”
Enllaços: F.J. Haydn

 

MOZART (Àustria 1756-1791)

Què va fer? Va començar a composar als 4 anys i les seves obres barrejaven la gràcia de les creacions italianes amb el rigor tècnic de la música Alemanya. Fou el primer compositor que defensà la figura del músic com a artista, avançant-se a la ideologia romàntica.
Obres més importants Les òperes: La flauta màgica, Les noces de Figaro, el Rèquiem. les simfonies, les sonates, etc.
X "La Flauta Màgica"
Enllaços: Wolfgang Amadeus Mozart
Per saber més

 

BEETHOVEN (Alemanya 1770-1827)

Què va fer? La seva obra comprèn tots els gèneres i és densa en contingut emocional, però a la vegada d'una radical musicalitat. Publicà les seves primeres obres pianístiques als 12 anys. Va ser el precursor del Romanticisme.
Obres més importants Les 9 simfonies; concerts per a piano; concert per a violí; concert per a violí, violoncel i piano
X "Per a Elisa"
Enllaços: Ludwig Van Beethoven

Tornar a l’índex

  ROMANTICISME  

 

 

SORS (Catalunya 1778-1831)

Què va fer? Va composar obres per a guitarra i diverses òperes i ballets.
 
Enllaços: Ferran Sors

 

WEBER (Alemanya 1786-1826)

Què va fer? Va dirigir orquestres i fou pianista. Se’l pot considerar el creador de l'òpera romàntica alemanya.
Obres més importants: Òperes2 concerts per a piano, 1 concert per a clarinet i un per a fagot
X "El caçador furtiu"
Enllaços: Carl Maria Von Weber

 

ROSSINI (Itàlia 1792-1868)

Què va fer? Destaca com a compositor d’òperes còmiques i se’l coneix per ser creador de la nova tendència "bel-cantista".
Obres més importants Les òperes: El Barber de Sevilla i Guillem Tell
X "Obertura de Guillem Tell"
Enllaços: Gioacchino Rossini

 

SCHUBERT (Àustria 1797-1828)

Què va fer? És un dels compositors que enllaça el Classicisme amb el Romanticisme. Va aportar el Lied com a creació quasi exclusiva d'ell i en va composar més de 600. També va escriure música per a orquestra, òperes, música de cambra i música religiosa.
Obres més importants Els lieders: La bella molinera, Viatge d’hivern, La truita
X "La Truita"
Enllaços: Franz Schubert

 

BERLIOZ (França 1803-1869)

Què va fer? Màxim representant francès del romanticisme. Va ser un autèntic innovador. Va ser director d'orquestra i crític musical.
Amb la Simfonia fantàstica (1830) va produir una revolució estètica per l'ús integral d'un programa literari, va establir l'ús de la música programàtica com el gènere dominant a les obres orquestrals romàntiques. En aquesta obra, així com a HaroldItalia,  l'ús de la transformació d'un tema constant anticipa el gènere de poema simfònic, que va desenvolupar a  la idea coneguda com a leitmotiv, on a cada personatge i situació li correspon el seu propi leitmotiv o motiu conductor. El 1844 Berlioz va publicar el "Tractat d'instrumentació i orquestració modernes", el primer llibre que s'ocupava d'aquest aspecte.
Obres més importants Les òperes: Benvenuto Cellini, Els troians, La condemnació de Faust, La simfonia de Romeu i Julieta
 
Enllaços: Hector Berlioz

 

MENDELSSOHN (Alemanya 1809-1847)

Què va fer? Un dels creadors del romanticisme musical, aportant el sentit tradicional de la forma. Va ser un excel·lent pianista, organista i compositor
Obres més importants Suite: Somni d'una nit d'estiu; 5 simfonies; concerts per a violí i 2 per a piano
X "Marxa Nupcial"
Enllaços: Felix Mendelssohn

 

CHOPIN (Polònia 1810-1849)

Què va fer? Compositor i pianista. Aporta al romanticisme musical una producció original per les intuïcions harmòniques. La major part de les seves composicions són per a piano sol, instrument del qual era considerat un virtuós i estudiós.
Obres més importants 2 concerts per a piano i orquestra; 3 sonates per a piano; 4 scherzos; 25 preludis; 19 nocturns
X "Preludi núm. 7, en La Major, Op. 28/7"
Enllaços: Frederic Chopin

 

SCHUMANN (Alemanya 1810 -1856)

Què va fer? Va contribuir decisivament a la cristal·lització del romanticisme, aportant un toc intimista i harmònicament refinat, sobretot, en el àmbit pianístic.
Obres més importants 4 simfonies, concert per a piano, concert per a violoncel; diverses sonates i "lied".
X "Carnaval: Reconnaissance"
Enllaços: Robert Schumann

 

LISZT (Hongria 1811-1856)

Què va fer? Compositor i pianista. Va ser el creador del poema simfònic i de la moderna tècnica de la interpretació pianística.
Obres més importants Sonates; 19 rapsòdies; obres orquestrals: els preludis, Hamlet, Simfonia Dant i Faust
X "Somni d'amor, s 541 nº3"
Enllaços: Franz Liszt

 

WAGNER (Alemanya 1813-1883)

Què va fer? És un dels genis més notables de la història de la música. Enriqueix l’òpera transformant-la en una obra que integra totes les arts aportant més intencionalitat potenciada amb el text i complementant l’acció de la poesia i la música amb les arts plàstiques (decorats, escenografia, vestits, etc.) . Va introduir el leitmotiv com a element de cohesió del discurs musical i va potenciar el procés de la dissolució tonal. Va ampliar l’orquestra afegint a la formació habitual  1 trompeta baixa, 1 trombó contrabaix, 8 trompes, 2 tubes tenors, 2 tubes baixes, 1 tuba contrabaix i 8 arpes (L’anell dels Nibelungs). 
Obres més importants Les òperes: L’holandès errant, Trista i Isolda, La Tetralogia "L'anell dels Nibelungs" formada per 4 òperes (L'or de l Rin, La Walkíria, Sígfrid i el El capvespre dels déus) pensades per a ser interpretades seguides i d'una durada  d'unes 4 hores cada una.
X "Trista i Isolda, Sie wacht!"
Enllaços: Richard Wagner

 

VERDI (Itàlia 1813 -1901)

Què va fer? Va ser l'operista més qualificat del segle XIX. Màxim representant de l'òpera italiana, on els protagonistes són la veu i la melodia.
Obres més importants Òperes: Nabucco, Macbeth, Rigoletto, La Traviata, Aïda; Rèquiem
X "Marxa triomfal, Aïda"
Enllaços: Giuseppe Verdi

 

SMETANA (República Txeca 1820-1884)

Què va fer? Representant del nacionalisme musical del seu país.
Obres més importants Simfonies: El meu país; Òperes. El petó
X "La novia venuda:Oh! Jàký Zal!"
Enllaços: Bedrich Smetana

 

BRUCKNER (Àustria 1824-1896)

Què va fer? Va ser compositor i organista. Continuador del cromatisme wagnerià però amb melodies més senzilles i de vegades basades en temes populars, amb un desenvolupament extens i complex.
Obres més importants Les 9 simfonies; 4 misses; 1 Te Deum; 1 quintet de corda.
X "Simfonia nº4 Romàntica, Scherzo: Bewegt"
Enllaços: Anton Bruckner

 

J. STRAUSS II (Alemanya 1825-1899)

Què va fer? Reconegut pels seus valsos.
Obres més importants Valsos: El Danubi blau, el vals de l'emperador, Roses del sud; operetes:  el ratpenat , etc.
X "El Vals de l'Emperador, op. 437"
Enllaços: Johann Strauss

 

BRAHMS (Alemanya 1833-1897)

Què va fer? Va ser compositor i pianista. La seva música, plenament romàntica, mostra una gran influència de Beethoven. Gran caràcter d’intensa expressivitat. Cultivador del Lied i de la música de cambra.
Obres més importants Les seves quatre simfonies són obres mestres d'aquest gènere. Va escriure també 2 concerts per a piano, 1 per a violí, 1 per a violí i violoncel; lied: cançó de bressol; serenates, etc.
X "Dansa hungaresa núm. 5 en Sol menor, Allegro"
Enllaços: Johannes Brahms

 

SAINT-SAËNS (França 1835-1921)

Què va fer? Va ser compositor i pianista.
Obres més importants 5 simfonies; Suite: El carnaval dels animals
X "Dansa Macabra"
Enllaços: Camille Saint-Saens

 

BIZET (França 1838-1875)

Què va fer? . Compositor d'òperes
Obres més importants Òperes: Carmen, els pescadors de perles, Suite "Arlesiana"
X "Suite de Carmen núm. 1"
Enllaços: Georges Bizet

 

MUSSORGSKI (Rússia 1839-1881)

Què va fer? Compositor profundament nacionalista.
Obres més importants Òpera: Boris Godunov, La Konvanchina, La boda
 
Enllaços: Modest Mussorgski

 

TXAIKOVSKI (Rússia 1840-1893)

Què va fer? Creador del moviment musical rus contemporani.
Obres més importants Simfonies; 1 concert per a violí, 2 per a piano; òperes; poema simfònic; ballets: Trencanous, La bella dorment i Llac dels cignes
X " El llac del Cignes, op. 20: Selecció Vals"
Enllaços: Piotr Ilitx Txaikovski

 

DVORÁK (República Txeca 1841-1904)

Què va fer? Un dels més importants i coneguts compositors del seu país.
Obres més importants 9 simfonies (la més coneguda: el nou món); concerts per a violoncel i per a violí
 
Enllaços: Antonin Dvorak

 

GRIEG (Noruega 1843-1907)

Què va fer? Va ser compositor i pianista. Creador del moviment musical del seu país i qualificat com a màxim representant del nacionalisme nòrdic.
Obres més importants Concert per a piano i orquestra; suite: Peer Gynt; 3 sonates per a violí; 1 quartet de corda; obres pianístiques
X "Peer Gynt: Suit núm 1, op. 46"
Enllaços: Edvard Grieg

 

RIMSKY-KORSAKOV (Rússia 1844-1908)

Què va fer? Va ser compositor i director d'orquestra. Considerat com a creador de la consciència musical moderna de Rússia.
Obres més importants Òperes: Nit de maig, La novia del Tzar, Sadko, el gall d'or; 3 simfonies. Va escriure tractats d’harmonia i orquestració
X "Caprici espanyol, op. 34"
Enllaços: Nikolai Rimsky-Korsakov

 

ELGAR (Anglaterra 1857-1934)

Què va fer? La seva obra és de caràcter neoclàssic i influenciada pel simfonisme de Brahms.
Obres més importants Simfonies: 1 concert per a violí i orquestra; 1 suite; 1 obertura; varis oratoris
 
Enllaços: Edward Elgar

 

ALBÉNIZ (Espanya 1860-1909)

Què va fer? Va ser compositor, pianista i creador de l'escola musical espanyola contemporània, amb un marcat accent andalús.
Obres més importants De la seva obra pianística, original i creativa, cal  destacar tres col·leccions de musiques per a piano: la "Suite española" , els "cantos de España" i la més important, la "Suite Ibèria".
X "Catalunya, Suite espanyola"
Enllaços: Isaac Albéniz

 

MAHLER (Àustria 1860-1911)

Què va fer? Compositor post-romàntic i director d'orquestra. A la seva obra Mahler combina estils i idees musicals per a aconseguir nous efectes sonors, tant grandiosos com subtils. Podem trobar-hi passatges eminentment cromàtics i utilitzava el recurs de la veu humana a algunes de les seves simfonies.
Obres més importants 9 simfonies;  Cants a la mort d'un nen, Cant de la Terra
X "Simfonia núm. 1 Tità (2n. moviment)"
Enllaços: Gustav Mahler

 

STRAUSS (Alemanya 1864-1949)

Què va fer? Fou un dels més fidels seguidors de l'estil de Wagner. Compositor i director d'orquestra. Reconegut per impulsar el poema simfònic.
Obres més importants  Poema simfònic: Així parlà Zarathustra, Macbeth, Don Juan, Mort i transfiguració, Don Quixot, Elektra; Ballet: La Llegenda de Josep
 
Enllaços: Richard Strauss

 

SIBELIUS (Finlàndia 1865-1957)

Què va fer? Considerat com a millor representant en música de l'esperit del seu país i al mateix temps del simfonisme pels romàntics.
Obres més importants 7 simfonies; 1 concert per a violí; 2 quartets; diverses obres
 
Enllaços: Jean Sibelius

 

GRANADOS (Catalunya 1867-1916)

Què va fer? Va ser compositor i pianista d'un accent més romàntic que Albèniz. Creador del moviment musical contemporani i d'una importantíssima escola d'interpretació pianística. Les seves obres s'acosten més a l'estil de Chopin que al dels seus contemporanis.
Obres més importants  Obres pianístiques: Goyescas, Escenas románticas, Poema Dante, Danzas españolas; música de cambra; 2 òperes
X "Danses espanyoles"
Enllaços: Enric Granados

Tornar a l’índex

  SEGLE XX  

 

 

DEBUSSY (França 1862-1918)

Què va fer? Va inaugurar un nou concepte d’harmonia en què els acords tenen sonoritat independent, en aquell temps considerat com a sonoritat impressionista. En realitat, es va ajustar més a l’etiqueta del modernisme, d’herència postromàntica.
Obres més importants Les obres simfòniques "preludi a la migdiada d'un faune, Nocturns i El mar.  Obres per a piano com la "Suite Bergamasque", Preludis, etc.
X "La mer"
Enllaços: Claude Debussy

 

IVES (Amèrica 1874-1954)

Què va fer? Va alternar la composició amb les finances. Va aportar novetat que anticipen experiències polirítmiques, politonals  aleatòries dels nostres dies.
Obres més importants 4 simfonies; música de cambra; assajos de música microtonal
 
Enllaços: Charles Ives

 

SCHÖENBERG (Àustria 1874-1951)

Què va fer? Va ser compositor en una primera etapa netament postromàntic, i en una segona, portat pel cromatisme, és conduit a un règim expressionista que el portarà cap a l'atonalitat.  Creador del dodecafonisme.
Obres més importants La nit transfigurada; Pierrot Lunaire,l'òpera Moisès i Aaró, la Suite per a piano, variacions per a orquestra, etc.
 
Enllaços: Arnold Schoenberg

 

BARTOK (Hongria 1881-1945)

Què va fer?  Compositor i musicòleg, junt amb Zoltán Kodaly es van dedicar a la recerca de melodies populars del seu país que donaren material de base per a les seves obres.  La seva evolució compositiva va des de l’estil nacionalista fins a arribar a un alt nivell d’abstracció, a vegades atonal.
Obres més importants Rapsòdia per a piano i orquestra; l’òpera “El castell de barba blau” ,  ballet: “El mandarí meravellós” i la sèrie de quaderns “Microcosmos” per a piano, concerts per a piano, un per a violí i un altre per a viola, 6 quartets.  
X "Dansa ràpida"
Enllaços: Bela Bartok

 

STRAVINSKI (Rússia 1882-1971)

Què va fer? Va ser compositor i director d'orquestra. S’imposà en el món musical amb els ballets. Principal creador de la consciència musical dels nostres dies, per l'aportació d'un nou concepte del ritme i de les estructures musicals. A les seves obres, el ritme, entretallat i imprevisible, tractat de manera aparentment primitiva, sona com una autèntica bufetada a les orelles del públic de l'època.
Obres més importants Ballets: L'ocell de foc, Petrushka, La consagració de la Primavera.
X "Variació de l'ocell de foc"
Enllaços: Igor Stravinski

 

WEBERN (Àustria 1883-1945)

Què va fer? Junt amb Schönberg i Berg forma part de l'Escola de Viena, caracteritzada per passar l'escriptura post-romàntica a l'atonal, i després a la dodecafònica. Se'l considera el punt de partida de la majoria de les experiències modernes regides per la norma serial, com per exemple la melodia de timbres.
Obres més importants 2 simfonies; 2 cantates; 1 quintet amb piano, Concert op. 24, Variacions per a orquestra op. 30, etc.
 
Enllaços: Anton Von Webern

 

BERG (Àustria 1885-1935)

Què va fer? Va ser el compositor que donà al sistema dodecafònic una de les seves projeccions més interessants tècnicament i expressiva quan utilitza lliurement el sistema proposat per aquest.
Obres més importants 2 òperes: Wozzeck i Lulú, concert per a violí
 
Enllaços: Alban Berg

 

VILLALOBOS (Brasil 1887-1959)

Què va fer? Compositor més important del Brasil. Reflecteix la música popular del seu país barrejada amb la influència de la música occidental, especialment de Bach. 
Obres més importants Bachianas brasileiras, Choros; Concert per a guitarra i orquestra; 5 òperes, 7 simfonies, 12 quartets, etc.  
 
Enllaços: Heitor Villalobos

 

PROKOFIEV (Rússia 1891-1953)

Què va fer? Compositor i pianista rus que en la seva obra es barregen indiscriminadament un acusat sentit de la forma, com també del color harmònic i un esperit melòdic dens.
Obres més importants 5 concerts per a piano i orquestra, 2 per a violí i orquestra; conte popular: el Pere i el llop
X "L'Amor de les tres taronges: Suite (2a part)"
Enllaços: Sergei Prokofiev

 

MILHAUD (França 1892-1974)

Què va fer? Compositor conegut per ser el creador de la politonalitat.
Obres més importants Òperes: Cristòfor Colom, Proteus, Bolívar, David
 
Enllaços: Darius Milhaud

 

MOMPOU (Catalunya 1893-1987)

Què va fer? Compositor i pianista amb caràcter intimista i líric. Mostrava un profund misticisme musical. Les seves influències principals foren  l’impressionisme francès i Erik Satie, donant-li un estil en el qual l'expressió està concentrada en formes molt petites. Solia utilitzar  obstinats, imitacions de campanes (harmònics), i un so meditatiu. Mestre del fraseig: imperceptiblement retarda i accelera sense que el ritme intern se’n ressenti. Segons ell, “expresar es desplaçar cada nota sensible del seu lloc metronòmic, moviment flotant  sobre el rigor del compàs i obeint  la nostra sensibilitat”. 
Obres més importants . Obres per a piano: Impressions íntimes, suburbis, cançons i danses, paisatges.
X "Cançó i dansa núm. 7"
Enllaços: Frederic Mompou

 

TOLDRÀ (Catalunya 1895-1962)

Què va fer? Va ser compositor, violinista i director d'orquestra. La seva obra denota gran sensibilitat lírica.
Obres més importants L'òpera: el giravolt de maig, l'obra per a orquestra de corda "Vistes al mar".
X "Vistes al mar (1r. moviment)"
Enllaços: Eduard Toldrà

 

GERSHWIN (Estats Units d’Amèrica, 1898 – 1937)

Què va fer? Compositor i pianista. Va incorporar als motlles simfònics tradicionals l’essència rítmica, tímbrica i expressiva del jazz.  
Obres més importants  El 1924 compongué la primera obra simfònica de jazz de la història, la “Rapsòdia en blau” i el 1935 la primera òpera de jazz, “Porgy i Bess”. A més de les esmentades, compongué òperes, comèdies musicals, música per al cinema, etc.
X
Enllaços: George Gershwin

 

ELLINGTON, Edward Kennedy ,Duke. (Estats Units d’Amèrica, 1899 – 1974)

Què va fer? Compositor,  pianista i director de la seva pròpia orquestra.  Una de les figures estel·lars del jazz. Se’l considera el millor arranjador que ha donat el jazz.
Obres més importants Ha compost més de 450 temes de jazz, suites, música per a pel·lícules.
X
Enllaços: Duke Ellington

 

COPLAND (Nord Amèrica 1900-1990)

Què va fer? Compositor d'estil incisiu i la seva orquestra brillant.
Obres més importants Ballet: Rodeo, Appalachian Spring,  música de cambra
X "Rodeo: Hoe Down"
Enllaços: Aaron Copland

 

SHOSTAKOVITX (Rússia 1906-1975)

Què va fer? Màxim representant del simfonisme modern.
Obres més importants 13 simfonies (la núm .7 "Leningrad"); diverses òperes
 
Enllaços: Dimitri Shostakovitx

 

MESSIAEN (França 1908-1992)

Què va fer? Compositor i organista. Utilitza el serialisme integral (altures, durades, intensitats, timbres, silencis, etc.) en algunes de les seves obres. Creà un sistema tonal propi basat en els modes i utilitzà ritmes de les cultures asiàtiques (especialment la hindú), així com els cants dels ocells. 
Obres més importants Quartet per la fi dels temps, Visions de l’amen .
 
Enllaços: Oliver Messiaen

 

CAGE (Nord Amèrica 1912-1992)

Què va fer? Reconegut per ser un dels capdavanters de la música aleatòria. La seva obra integra diverses influències que van des de la filosofia budista fins a la vinculació amb els moviments d’avanguarda americans. Destaca per la recerca de sonoritats tímbriques mitjançant instruments tradicionals prèviament preparats i utilitza també oscil·ladors elèctrics, cintes magnetofòniques, etc.  
Obres més importants Atlas Enclipticalis, Música de canvis, Trenta peces per a cinc orquestres, etc.
 
Enllaços: John Cage

 

LUTOSLAWSKI (Polònia 1913 -1994)

Què va fer? El 1954 va presentar el Concert per a Orquestra, que mostra la influència de Bartók en l'ús del folklore. Les obres dels seus cinquanta i seixanta anys tenen més energia experimental d'un jove que les seves composicions inicials, emprant mètodes aleatoris.  
Obres més importants 1 simfonia; 1 concert; música de cambra; diverses variacions simfòniques
 
Enllaços: Witold Lutoslawski

 

BRITTEN (Anglaterra 1913-1976)

Què va fer? Compositor, pianista i director d'orquestra. Va ser el compositor més important d'Anglaterra i un dels més interessant del moviment musical dels nostres dies. Va composar obres tonals i melòdiques i atorgà un caràcter personal a la tradició.
Obres més importants Òpera: Peter Grimes, Billy Budd
X "Variacions i fuga sobre un tema de Purcell, op.34"
Enllaços: Benjamin Britten

 

BERNSTEIN (Nord Amèrica 1918-1990)

Què va fer? Compositor i director d'orquestra. Va ser titular de la New York Philarmonic Symphony Orchestra. La seva obra té influències del jazz i comprèn la majoria dels gèneres.
Obres més importants 3 simfonies, 1 missa, musicals com “West Side Story”, etc
X
Enllaços: Leonard Bernstein

 

LIGETI (Hongria 1923 - 2006)

Què va fer? Compositor cultivador de la música electrònica amb les seves variants aleatòries.
Obres més importants Articulació, atmosferes, aventures
 
Enllaços: Gyorgy Ligeti

 

BOULEZ (França 1925)

Què va fer? Compositor que ha realitzat una de les revolucions musicals més profundes del món actual. Seguint el model de serialisme integral, combina el puntillisme amb aspectes melòdics, rítmics i harmònics més propers a la sensibilitat  tradicional. El seu llenguatge musical sintetitza el racionalisme i la llibertat (de vegades expressat en forma de aleatorietat).
Obres més importants Le marteau sans maitre, Structures
 
Enllaços: Pierre Boulez

 

STOCKHAUSEN (Alemanya 1928)

Què va fer? Va desenvolupar fins als seus límits extrems, els principis serials continguts en l'obra de Webern. A més, és el principal creador de la música electrònica.
Obres més importants Kontra-punkte, Refrain, Kontacte
 
Enllaços: KarlHeinz Stockhausen

 

PENDERECKI (Polònia 1933)

Què va fer? Representant més qualificat de l'actual escola polonesa en la que destaca com a descobridor de noves possibilitats en l'ús dels instruments de corda i de la veu humana. És creador d'un nou expressionisme musical.
Obres més importants A "Víctimes d'Hiroshima" (1959-1961) crea superposicions de quarts de to a manera de clúster i diferents formes d’interpretació simultànies.  L'"Stabat Mater" a 12 veus, Anaklasis, Threni, etc.
 
Enllaços: Krysztof Penderecki

Tornar a l’índex