El Renaixement i la música

El Renaixement s’inicia a Itàlia a finals del segle XIV més tard es difondrà per tota europa. S'anomena Renaixement, que vol dir tornar a néixer,  degut a que en totes les arts es cerca tornar a reproduir la magnificència de l’època grega i romana; després del parèntesi de recolliment i austeritat de l'Edat Mitjana.

En el cas de la música no podem dir que es produeixi aquest fenomen perquè la música greco-romana era monòdica i el que es dóna en aquesta etapa és la consolidació i desenvolupament de la polifonia que apareix al final de l'Edat Mitjana. Per tant, més que "renaixement" caldria parlar d'un veritable "naixement" de la música occidental.

 

 

Situació social

El Renaixement és una etapa de prosperitat econòmica, en la que els centres de riquesa i poder es traslladen dels castells i monestirs a les ciutats i a les corts reials. Una nova classe social apareix amb gran empenta: la burgesia; al seu entorn neixen oficis i l’admiració per l'obra ben feta. Artesà i artista són dos mots que tenen la mateixa arrel. Cada ciutat i cada cort rivalitza en ésser el centre cultural més important, i, els que tenen diners, criden al seu costat i protegeixen els poetes, pintors, escultors, arquitectes i també els músics. Els músics viatgen d'un país a l'altre i desperten gran expectació. Ara, per tant la composició ja no és anònima com a l'Edat Mitjana.

A l’època Medieval tot girava entorn a Déu, en canvi al renaixement és l'home el que ocupa el centre  de l'univers: L'humanisme.

 Temes relacionats: La societat en l'edat moderna, introducció edat moderna  ,  

 

 

Descobriments geogràfics

És la època dels viatges i l’interès per descobrir nous móns. Colom, Magallanes i altres famosos exploradors van realitzar grans viatges.

Aquest afany descobridor es troba també en els camps de la ciència i l'astronomia (telescopi) i Copèrnic elabora les seves teories sobre el moviment de la terra.

   

Impremta de Gutenberg (imatge de la dreta)

La invenció de la impremta contribueix a la difusió de la cultura.

Al 1455 hi ha el primer llibre imprès (una edició de la Bíblia).

 

 

També és important de tenir en compte que en aquesta època es produeix la Reforma protestant com a reacció a la manca d'espiritualitat de l'església catòlica. Aquest fet donarà lloc a les guerres de religió entre catòlics i protestants, així com a reacció positiva de la mateixa església catòlica que s'anomena Contrareforma. Aquests corrents religiosos influeixen molt en la música.

La reforma protestant i la contrarreforma