LA COBLA DE TRES QUARTANS

Per entendre la formació d'aquesta agrupació instrumental catalana, cal remuntar-nos al seu origen, que neix a les comarques gironines a principis del s.XIX. En aquells temps, aquest tipus de cobles primitives encara s'anomenaven cobles de ministrils i estaven formades per tres o quatres músics als quals s'hi podia afegir un últim músic, en ocasions determinades.

Aquestes anomenades "cobles rústiques", estaven integrades per:

Pel que fa a l'origen del nom, sabem que a l'Empordà (degut a les expressions populars de l'època) s'anomenava "cobla de tres quartans" pel fet que eren tres músics que tocaven quatre instruments.

Cal dir, que aquests quatres instruments que conformen la cobla de tres quartans, donen una sonoritat brillant i particular així com també, una perfecta conjunció harmònica i rítmica.

Per últim, destacar que aquesta ha estat una de les formacions tradicionals catalanes amb més difusió geogràfica o estabilitat d'existència al llarg dels segles.

 

Clica la nota si vols continuar!

note2.gif (14022 bytes)