Metodologies

Biografia

Relació amb la pedagogia general i la musical

Difusió arreu del món


La rítmica Dalcroze a Catalunya

Activitats musicals independents de la pedagogia

Escrits

Exercicis

Classe

Llibre

Bibliografia

 

 

Introducció

 El treball que us presentem a continuació intenta donar una visió del Mètode Dalcroze.

En primer lloc us exposarem una breu biografia de Emile Jacques Dalcroze intentant explicar breument el personatge i la trajectòria personal i professional.

 En segon lloc intentarem fer una petita relació del mètode amb la pedagogia general i musical.

 En tercer lloc exposem la difusió del seu mètode arreu del món, parant-nos una mica més en la seva difusió a Catalunya. Aquí farem un petit incís per explicar breument la relació de Jacques Dalcroze amb el mestre Joan Llongueres.

 En quart lloc  i últim expliquem una sèrie d’exercicis sobre el mètode Jacques Dalcroze, en el que hem realitzat un recull dels treballats a classe com d’altres que hem consultat en llibres.

 Per acabar us realitzem una valoració personal sobre el mètode explicant què ens ha aportat a cadascú de nosaltres l’estudi d’aquest mètode.

 


Dalcroze
( Caricatura del mestre i pedagog Emile Jaques Dalcroze )

 

 

 

Bust de Dalcroze