Metodologies
Introducció

Biografia

Relació amb la pedagogia general i la musical

Difusió arreu del món


La rítmica Dalcroze a Catalunya

Activitats musicals independents de la pedagogia

Escrits

Exercicis

Classe

Llibre

Bibliografia

 

 

 

Exercicis de classe

A continuació un recull de exercicis corresponents al mètode Jaques Dalcroze realitzats a l’aula i a continuació un recull d’uns pocs que ens han resultat interessants:

Exercicis realitzats a classe

Exercicis de primer contacte:

 1.- Exercici de distribució del espai donant una consigna clara:

Objectiu: Treballar la distribució del espai i la coordinació amb els companys.

El mestre diu el nom d’una lletra i els alumnes sense parlar han de posar-se d’acord amb els companys per a representar-la.

 2.- Exercici de distribució del espai amb consigna clara i temps limitat:

Objectiu: Treballar la distribució del espai i la coordinació amb els companys

El mestre diu el nom d’una lletra i els hi comunica als alumnes que disposen d’un temps màxim de 2 minuts per, sense parlar entre ells, posar-se d’acord per a  representar la lletra.

 3.- Expressió del nom a través de la veu i el cos:

Objectiu: Treballar la comunicació corporal.

 Es convida als alumnes a que comuniquin el seu nom tot utilitzant la veu i el cos. En primer lloc no es dóna cap orientació, posteriorment el mestre ajuda a explorar la dimensió corporal en més profunditat alhora que diuen el nom.

 4.- Expressió de les lletres:

Objectiu: Treballar l’expressió corporal.

Expressió corporal tot representant de forma individual la primera lletra del propi nom de l’alumne. Un cop es produeix la primera representació es busquen les coincidències i aquestes serveixen per unir als alumnes en una representació més gran de la lletra en qüestió, de manera que es treballa l’expressió en grup.

 5.- Caminar natural:

Objectiu: Observar la manera de caminar natural de cada alumne

Sense cap consigna prèvia es demana a l’alumnat que camini de forma lliure per l’espai, de manera que el mestre observa quina és la velocitat natural de cada alumne a l’hora de caminar.

 6.-Mira com camina el meu company:

Objectiu: Adaptar el tempo.

Adaptació de la velocitat en referència a un company. Es demana en primer terme que l’alumne camini lliurement per l’espai, però que es fixi en la velocitat en la que camina algun company. En el moment que el mestre diu alguna consigna predeterminada, com per exemple “hop”, l’alumne camina en la velocitat que ho feia prèviament el seu company.

 7.- Adaptació  tot caminant al tempo de la música:

Objectiu: Adaptar el tempo.

 Demanem als alumnes que caminin to escoltant una música amb la intenció de que adaptin la seva velocitat.

Uns exemples de música: “Badineire” de J.S. Bach (tempo ràpid) i el Tercer moviment de la “Simfonia número 1” de Mahler (tempo lent).

 8.-  Reconeixement de la velocitat

Objectiu: Reconeixement d’un tempo concret.

Es demana a l’alumnat que camini lliurement per l’aula. El piano tocarà una petita improvisació tot seguint la velocitat  concreta d’un dels alumnes. L‘alumne que  se sent identificat amb la velocitat del piano seguirà caminant i el que no s’aturarà.

 9.- Exercici per a distingir la velocitat de forma clara:

Objectiu: Reconèixer i imitar un tempo.

Els alumnes són agrupats en parelles. Un de cada parella té un pandero i picarà la pulsació que marca el seu company tot caminat. Passats uns minuts les posicions s’intercanviaran, podent observar d’aquesta manera de forma clara la distinció de velocitat. Cal però comptar amb un grup reduït d’alumnes, ja que sinó no es pot observar amb facilitat a l’alumnat.

 10.-Direcció de la pulsació  tot caminant.

Objectiu: Interpretar un tempo

L’exercici consisteix en que el mestre serà en aquest cas l’únic que camini i tots els alumnes interpretaran els seus canvis de velocitat. Al cap d’uns minuts el paper del mestre el pot adoptar algun voluntari.

 11.- Experimentació de la dimensió corporal a l’hora de marxar:

Objectiu: Treballar la pulsació i l’expressió corporal.

Es demana als alumnes que caminin de forma lliure, però tot seguit se’ls hi suggereix la possibilitat de fer-ho d’una altre manera. Els alumnes per sí mateixos exploraran la possibilitat de poder marxar ajupits, drets, en diferents direccions, sentits, de forma irregular, saltant, galopant, arrossegant-se...Cal recordar la importància de treballar tots aquests aspectes amb la idea de que els alumnes en gaudeixin, com si es tractés d’un joc. Per això ens podria servir imitar animals, situacions, proposar sensacions.

 12.- Exercici de treball corporal:

Objectiu: Coordinar   les extremitats i treballar postures corporals diferents.

L’exercici consisteix en la distribució de quatre nombres a les parets de l’aula. Els alumnes marxaran al ritme de la pulsació d’una petita improvisació que realitzarà el piano i quan aquest s’aturi el mestre dirà un nombre i els alumnes l’hauran d’assenyalar la paret on es troba el nombre amb la mà. L’exercici es complica si diem dos nombres de mans(dues mans), tres nombres (dues mans i un peu).

L’exercici intenta trobar postures corporals diferents de manera que l’alumne sense moure’s del lloc on s’ha aturat la música ha d’assenyalar els nombres esmentats.

 13.- Sentit i direcció:

Objectiu: Treballar l’organització espaial i l’audició del greu i agut.

S’introdueixen els conceptes canvi de sentit i canvi de direcció. S’estableixen unes consignes com so greu = canvi sentit i so agut =canvi de direcció, això es realitzarà sempre dansant al ritme de la pulsació. Amb nens més petits aquest treball es podria realitzar amb rotllana i amb consigna més senzilla com ara: “hip” i “hop”.

 14.- “Ronda dels bons follets de la muntanya”. Material inventat per Jaques Dalcroze per a cantar i per dansar. Els objectius a treballar són: seguir la pulsació, expressar i imitar amb el cos allò que es diu i seguir una pauta de distribució de l’espai. En el mètode Dalcroze demana la creativitat del mestre així, sobre aquestes directrius bàsiques, el mestre ha de ser capaç de desenvolupar la proposta d’exercici.

Amb la Ronda s’intenta despertat la curiositat del nen per què creï ell mateix  moviments (sempre que s’adaptin a les característiques de la cançó).

 Exercicis amb pilotes

 15.- Passar-se la pilota en parella:

Objectiu: Treballar la coordinació, concentració i psicomotricitat.

L’exercici consisteix simplement en passar-se la pilota amb un company tot seguint una regularitat marcada per la pulsació.

 16.- Passar-se la pilota en parella(variables):

Objectiu: Treballar la coordinació, concentració i psicomotricitat

L’exercici anterior es pot complicar tot afegint diferents maneres de passar-se la pilota (botant, per terra...), també afegint variacions en la pulsació i aprenent a adaptar l’espai entre parelles en funció d’aquesta variació del tempo i treballant d’aquesta manera la capacitat de reacció.

 17.- Exercici amb pilotes atenent a una cèl·lula rítmica:

Objectiu: Treballar  l’atenció i un ritme concret.

L’exercici parteix dels anteriors, però amb la variació de que en un determinat temps de la cèl·lula rítmica s’estableix el moment de passar-se la pilota.

 18.- Passar la pilota   atenent a la melodia:

Objectiu: Treballar l’atenció, ascendent i descendent.

 Si la melodia és ascendent  passarem la pilota, sense votar, al nostre company. Si la melodia és descendent ho farem botant-la.

 Treball notes i afinació

 19.- Treball notes  i afinació:

Objectiu: treball de la improvisació i afinació notes.

Jocs de conversa amb les notes. Es distribueixen els alumnes en parelles i aquests  realitzen jocs de conversa amb les notes tot donant-li intencions diferents a cada pregunta - resposta.

 20.- Repetició de l’escala tot cantant.

Objectiu:  Treball afinació, imitació i reproducció.

A partir de la imitació, els alumnes repetiran l’escala que interpreta el mestre, ja sigui amb la veu o amb el piano.

 21.- Relacionar el primer pentacord amb  les mans:

Objectiu:  Afinar i coordinar els dits de  les mans.

S’aixecarà el dit corresponent  segons la nota que es toqui. És un treball que busca memoritzar les notes i que també ens pot ésser d’utilitat si ens interessa la digitació pianística.

 22.- Exercicis d’imitació i reconeixement notes:

Objectiu: Escoltar, reconèixer i reproduir notes.

Es toquen les notes do, mi, sol, do2 i tot seguit s’escullen 4 voluntaris del grup aula i se’ls hi atorga una de les notes esmentades. Aquest voluntaris es col·locaran en llocs separats. L’exercici consisteix en que el mestre tocarà una nota de les esmentades i la resta del grup aula s’haurà de desplaçar al ritme de la pulsació cap a l’alumne al qual correspon la nota que es toca.

   23.- Reconeixement de les notes.

Objectiu: Reconèixer les notes, treballar l’ audició.

Es presenten les notes do mi sol.  A cadascun dels alumnes tria la nota que vol. El piano tocarà una petita improvisació en la qual destacarà una nota de les treballades. Els alumnes es desplaçaran per l’espai de l’aula en funció de la improvisació del piano i quan l’alumne senti la seva nota s’asseurà al terra.

 24.- Direcció i afinació:

Objectiu:

Aquest exercici consisteix en repartir els alumnes en grups de 9. Els 8 primers es repartiran les notes de l’escala, les hauran de cantar. La funció del 9é és la de director, en primer terme, farà cantar l’escala als companys i posteriorment improvisaria una petita melodia. La manera més senzilla de dirigir als seus alumnes és tocant-los el cap quan vol que cantin.

 25.-Reconeixement de notes variacions d’exercicis

Objectiu: Reconèixer i interpretar les notes.

Els alumnes es desplacen lliurement per l’espai i senten una frase cantada o tocada al piano. Cada alumne té prèviament una nota assignada i quan la frase es repeteix l’alumne respon en primer terme picant amb les mans quan sona la seva nota. Un segon pas seria que el nen cantés la seva nota i posteriorment es podrien repartir notes dibuixades com una primera aproximació a la lecto - escriptura.

 Treball de la mètrica

 26.- Vivència corporal de diferents accentuacions:

Objectiu: Treballar l’accentuació i la dimensió corporal.

L’exercici consisteix en variar la postura corporal cada cop que sentim l’accentuació.

 27.- Apropament de la mètrica a accions quotidianes:

Objectiu: Desenvolupar la sensibilitat per l’accentuació.

L’exercici consisteix en buscar accions de la vida quotidiana que es dugui a terme en 2, 3 o 4 temps i posar-les en pràctica amb la resta del grup aula.

 28.- Reconèixer i imitar accentuació:

Objectiu:  Treball de l’accentuació mètrica.

L’exercici consisteix en sentir l’accentuació de la música que sona i respondre de diferents maneres, algunes propostes serien: saltar cada vegada que hi ha l’accent, picar la pilota..

 

29.-  Coordinació amb parella:

Objectiu: Treball accentuació i coordinació  entre els companys.

L’exercici consisteix en distribuir el grup aula en parelles. A un dels dos se’ls hi proporciona un pandero. La persona que té el pandero el col·locarà en un lloc diferent cada vegada que es produeix l’accentuació i la parella picarà els temps dèbils.

 30.-  Caminem el compàs.

Objectiu: Treball mètrica amb els peus

Exercici que consisteix en utilitzar els peus  per a  portar el compàs i amb les mans portar el ritme. En aquests exercicis també s’utilitza molt el cant.

La manera de portar el compàs amb els peus  serà:

Compàs de 2: Pas endavant i flexió.

Compàs 3: Pas endavant, costat i darrera.

Compàs 4: Pas endavant, pas endavant, costat i darrera.

 31.-Exercicis de dissociació corporal (polimetria).

Objectiu:  Treballar la dissociació corporal i la polimetria.

Es tracta de portar amb una mà un compàs i amb l’altre un de diferent. La dificultat rau en combinar els compassos binaris i ternaris, cal doncs prèviament automatitzar un dels dos compassos per a poder prestar atenció a l’altre.

 

 

 


Exercici de moviment