Metodologies
Introducció

Biografia

Relació amb la pedagogia general i la musical

Difusió arreu del món


La rítmica Dalcroze a Catalunya

Activitats musicals independents de la pedagogia

Escrits

Exercicis

Classe

Llibre

Bibliografia

 

 

 

 

Exercicis del llibre

Exercicis extrets del llibre: “Jocs Rítmics 2” Núria Trias de l'Institut Llongueres:

 1.-JOC D’IMITACIONS

Objectius: Educar del sentit rítmic.

Edats 5/8 anys.

El mestre camina, corre, salta... una estona de cada manera, com vulgui. Els altres l’imiten, però sempre amb una marxa de retard.

2.-EL GUÀRDIA URBÀ

Objectiu: Memòria visual associada.

Edat: 4/7 anys.

Un nen és el director del joc i es col·loca en un costat visible de l’aula de joc. Els altres nens marxaran seguint el ritme de la música i les indicacions del director de joc, Que seran:

Braços estesos, fent senyal de parar: aturar la marxa. Avantbraç davant del pit, fent rodar els braços: marxar lliurement.

Variant: Canvis de marxa.

Braços enlaire: els nens caminaran.

Braços sobre el pit: caminaran a poc a poc.  

3.-SALT DE GRANOTA

Objectiu: Adquirir agilitat motriu i de reflexos.

Edat: 5/8 anys.

Donarem a cada nen una pilota que hauran d’aguantar amb els genolls. Seguint el ritme de la música els nens fan petits salts, procurant que la pilota no es caigui. El nen que perd la pilota ha de seure a terra.

Variant: Es fan dos equips. El primer nen de cada equip segueix un trajecte determinat, en tornar a lloc, dóna la pilota al segon; aquest fa el mateix... S’acaba el joc quan tots els participants d’un equip han fet el seu trajecte.

    4.-JOC D’INTERCANVIS

Objectiu: Reacció i memòria visual.

Edats: 5/9 anys.

Es forma una rotllana amb els nens de manera que tots es vegin. Es canta una cançó que els nens ja coneguin.

El nen que dirigeix el joc segueix el ritme de la cançó picant de mans, mentre els altres fan el gest que volen, però el mateix gest tota la cançó. Quan el director pren el gest d’un dels companys, aquest comença immediatament a picar de mans i, quan vol, pren el gest d’un altre company, i així successivament. El que està distret i no respon, seu a terra, però continua el joc igualment.

Variant: Un nen surt fora de la classe. Un grup és el director, que improvisarà un gest que tots imiten i que l’anirà canviant quan vulgui.

Quan els nens ja han començat a cantar i ha de fer el gest corresponent, s’avisa el nen que és fora, i aquest, observant els seus companys, ha d’endevinar qui porta el joc, és a dir: qui és el que improvisa i canvia el moviment.

  5.-ANEM A PESCAR

Objectiu: Controlar els ritmes regulars de blanca, negre, corxera.

Edat: 4/5anys.

Donarem a tots els nens un bastonet que es posaran a l’espatlla, com si fos una canya de pescar.

En sentir la marxa de negra, es posaran en una fila i marxaran contents.

En sentir les corxeres tothom corre de puntetes, s’escampa per la sala, i quan troba un lloc, s’atura i deixa la canya a terra.

En les blanques faran l’acció de pescar: dos temps (blanca) per a tirar la canya a l’aigua i dos temps més (blanca) per treure-la.

    6.-RECONÈIXER  L’ESQUEMA CORPORAL.

Edat: 5/6 anys.

Donarem a tots els nens una cinta que bellugaran mentre marxen al ritme de la música.

Quan el professor para la música, diu el nom d’una part del cos-genoll-. Immediatament, els nens es lliguen la cinta al genoll i continuen la marxa quan el professor comença a tocar una altra vegada.

A cada parada de la música, el professor esmentarà una part diferent del cos.

  7.-EL SALTADOR

Objectiu: Adquirit sentit de la 0rientació i bona coordinació.

Edats: 6/8 anys.

Col·locarem els nens en rotllana i tots tindran una pilota. Al centre, hi situarem un solista, que serà el saltador.

Tots marxarem en rotllana mentre cantem una cançó. Un cop acabada, el nen del mig comença a saltar i, quan el professor fa una indicació, tots els nens tiren la pilota als peus del saltador. El nen que el toca passa al mig.

  8.-PUJAR I BAIXAR

Objectiu: Practicar l’escala musical ascendent i descendent.

Edats: 6/7 anys.

Es farà cantar als nens l’escala de Do ascendent i descendent, al mateix temps que segueixen el moviment asc. I desc. Amb els braços i amb el cos.

Sense cantar, els nens escoltaran cada una de les escales que toca el professor en els diferents registres del piano. Després de sentir-la, indicaran amb el gest si era ascendent o descendent.

Marxaran lliurement per l’espai, seguint la marxa que toca el professor. Quan la música s’atura, escolten quiets l’escala que toca el professor, si és ascendent o descendent, i, a continuació, canten i fan el gest corresponent.

 

 


 

Exercici de moviment