Metodologies
Introducció

Biografia

Relació amb la pedagogia general i la musical

Difusió arreu del món


La rítmica Dalcroze a Catalunya

Activitats musicals independents de la pedagogia

Escrits

Exercicis

Classe

Llibre

Bibliografia

 


 

 

Bibliografia

Llibres:

· Bachmann, Marie Laure (1998). La rítmica Jaques Dalcroze. Edicions Piràmide. Madrid.

· Vanderspar, Elizabeth (1990). Manual Jaques Dalcroze. Edicions Pilar Llongueres. Barcelona

· Núria Trias. Jocs rítmics. Editorial Pilar Llongueres. Barcelona

· Honegger, Marc (1993) Diccionari de la música. Espasa Calpe. Madrid.

· Núria Trias. La rítmica de Jaques Dalcroze. Resum històric. Opuscle editat per l’institut Joan Llongueres.

· Apunts de classe de l’assignatura de metodologies del curs 2002 – 2003.

 

Adreces internet:

www.musicaviva.com

www.jaques-dalcroze.com

www.aulamusical.com/datos/pages/memoria.html

htpp://webs.satlink.com/usuarios/t/tornado7/

www.joanllongueres.com