Metodologies

 

Biografia

Relació amb músics de la seva època

Aportació a la pedagogia musical

Adaptació i relació amb sistemes pedagògics anteriors

 

El Kodály compositor

 

La cançó popular hongaresa

 

Elements musicals en el mètode Kodály

 

El pla d'estudis a Hongria

 

Bibliografia

 

 

 

Presentació

 

 

 

 

 

 

 

 La seva aportació a la pedagogia musical

 

Les hipòtesis pedagògiques de Kodály es basaven en la idea del paral·lelisme entre el llenguatge matern i el llenguatge musical tradicional, i també en una posició estètica que sosté que l’obra d’art musical tradicional és equiparable i pròxima a l’esperit de la música culta clàssica, i no tant al de la música lleugera i comercial.

Kodály busca l’equilibri entre l’aprenentatge del solfeig i de la instrumentació com la pràctica de la transposició i la improvisació vocal i instrumental com a recursos per a aprofundir  els elements teòrics i de formació auditiva.

El propi Kodály descriu les principals línies pedagògiques del mètode en un article: “Les corals infantils” publicat el 1929:

 1. El paper de la música en l’educació hauria de ser tan important a Hongria  com ho va ser en l’antiga Grècia.
 2. L’analfabetisme musical impedeix la cultura musical i aquesta es la causa de la baixa assistència als concerts i a les representacions d’òpera.
 3. Han de millorar-se els cursos d’ensenyament musical que es fan en les escoles de magisteri per als mestres de les escoles primàries.
 4. Hauria d’evitar-se que els nens s’acostumin de petits a la música de baixa qualitat, ja que després es massa tard.
 5. La música és una experiència  que l’escola ha de proporcionar.
 6. El cant diari, amb l’exercici físic també diari, desenvolupa igualment cos i ànima del nen.
 7. El cant coral és molt important: el plaer que es deriva del esforç d’aconseguir una bona música  col·lectiva, proporciona persones disciplinades  i de caràcter noble.
 8. En la vida d’un nen la experiència musical decisiva arriba entre els 6 i 16 anys; durant aquesta època de  creixement és quan es té més recepció i talent envers la música.
 1. Musicalment parlant, els nens només haurien d’educar-se amb el material més valuós. Per als joves només és bo el millor. Només a través de les obres mestres arribaran fins a les obres mestres.
 2. La música tradicional hongaresa ha de ser com la llengua materna musical del nen. Un cop dominada, haurà d’introduir-se material musical estranger.
 3. La millor manera d’arribar a les aptituds musicals que tots tenim, és a través  del instrument més accessible  a cadascun de nosaltres: la veu humana. Aquest camí  està obert no només a privilegiats sinó també a la gran massa social.
 4. En el cant coral s’han d’utilitzar obre mestres d’altres països, però els compositors hongaresos tenen que crear una amplia literatura coral en llengua hongaresa a partir de la cançó popular.
 5. L’organització sistemàtica de l’ensenyament és una de les tasques del Estat; els diners gastats es recuperaran en anys successius, amb l’increment dels assistents a concerts i  a les representacions d’òperes.

Tot llegint aquests punts hom s’adona que el mètode Kodály és tota una filosofia que ha desenvolupat l’ensenyament musical a Hongria,