Metodologies

Biografia


Relació amb músics de la seva època

Aportació a la pedagogia musical

Adaptació i relació amb sistemes pedagògics anteriors

El Kodály compositor

La cançó popular hongaresa

Elements musicals en el mètode Kodály

El pla d'estudis a Hongria

Bibliografia

Presentació

 

 

Bibliografia

 

 • SZÖNYI, Erzsébet. “La educación musical en Hungría a través
  del método Kodaly”
  .  Corvina.  Budapest. 1976
   

 • Gran Enciclopèdia de la Música. Barcelona: Enciclopèdia catalana,2001

 

 • PASCUAL,Pilar. “Didàctica de la Música para Primaria”. PEARSON EDUCACIÓN, Madrid, 2002.  

 • FRYGIES SANDOR (1981)   educación musical en Hungria.    Ed. Real Musical.   Madrid. 

 • RAMÓN CAMPS    Hungria.   Introducción al “Solfeo relativo”  Ed.  Artison.