Metodologies

Escolta un fragment de l'obra Háry János

 

 

Biografia

Relació amb músics de la seva època

Aportació a la pedagogia musical

Adaptació i relació amb sistemes pedagògics anteriors

 

El Kodály compositor

 

La cançó popular hongaresa

 

Elements musicals en el mètode Kodály

 

El pla d'estudis a Hongria

 

Bibliografia

 

 

 

Presentació

 

 

 

La seva faceta com a compositor

Entre  les diferents composicions de Kodály destaquen les següents:

            Música escènica

                        Notre Dame de Paris (1902)

                        Le Cid (1903)

                        Háry János (1925 -27)

                        Sala de filar a Transilvània (1924 -32)

                        Panna Czinka (1946-48)

Orquestra

            Vespre d’estiu (1906)

            Antigues cançons de soldats hongaresos (1917)

            Ballet Music (1925)

Obertura Teatral (1927)

Minuetto serio (1948-53)

Simfonia Do M (1930-60)

            Cambra

                        Romance lyrique (violoncel i piano, 1898)

                        Trio Mib M (2 violins i 1 viola, 1899)

                        Duo violí i violoncel op. 7 (1914)

                        Magyar rondó (violí i piano, 1917)

                        Serenade ( 2 violins i viola) op. 12 (1919-20)

 

Solo

            Piano              Valsette (1907)

                                    Meditation sur un motif de Claude     

                                    Debussy (1907)

                                    Música per a piano (1909)

                                    Música per a nens (1945)

            Violoncel        Sonata Op.8 (1915)

                                    Capriccio (1950)

            Orgue             Preludi (1931)

                                    Missa resada (1940-42)

            Violí                Exercise (1942)   

                                               Miserere, doble cor (1903)

                        Salutació del Diumenge de Rams (1925)

                        La veu de Jesús (1927)

                        Salutació de la Pasqua de Pentecosta (1929)

                        Quatre madrigals italians (1932)

                        Ancians (1933)

                        Melodia planyívola de Transilvània (1934)

                        Cançons de Kàrad (1934)

                        Jesús  i els negociants (1934)

                        Ave Maria (1935)

                        Anna Molnár (1936)

                        Cant al Rei St. Esteve (1938)

                        Noies Noruegues (1940)

                        Cant de Guerra (1943)

                        El Fadrí d’Harasztas (1961)

            Cor amb acompanyament

                        Cançó de soldats (1934)

                        Missa brevis (1944)

                        Himne a St. Esteve (1938)

            Veu solista

                        Cançons populars hongareses (1906)

                        En Cant de Himfy (1915)

                        Melodies tardanes (1912-1916)

                        Cançons populars hongareses (1964)

            Obres didàctiques per l’educació en general:

                        50 Cançons per Parvulari

                        Música Pentatònica

                        333 Exercicis de lectura

                        Bicinia Hungarica Vol. I, II, III i IV.

            Obres didàctiques per conservatori:

                        44 Exercicis a dues veus

                        Tricinia