Metodologies

 

Biografia

Relació amb músics de la seva època

Aportació a la pedagogia musical

Adaptació i relació amb sistemes pedagògics anteriors

 

El Kodály compositor

 

La cançó popular hongaresa

 

Elements musicals en el mètode Kodály

 

El pla d'estudis a Hongria

 

Bibliografia

 

 

 

Presentació

 

 

 

El pla d’estudis a Hongria

 • Ensenyament Obligatori:
  • Parvulari:

Jocs musicals de trenta minuts cada dues setmanes.

  • Primària:

6 anys: Dues classes setmanals de cant de trenta minuts.

7 a 14 anys: Dues classes setmanals de cant de cinquanta minuts.

8 a 14 anys: Dues sessions setmanals de nens seleccionats a més dels normals

  • Secundària:

14 a 16 anys. Classes opcionals  de cant coral, orquestra escolar i història de la música. Aquestes dues últimes opcions són les més escollides per els alumnes donats els problemes de veu que es donen en aquestes edats.

 • Ensenyament no obligatori:

Aquells nens que vulguin tocar un instrument tenen la possibilitat d’assistir a una escola de música especial.

Preparatori: des del 7 anys fins als 14. Existeixen moltes escoles especialitzades  en instrument i cant coral.

Dels 14 als 18 anys l’ensenyament es fa al Conservatoris especialitzats. Les classes son de 8 a 11 hores setmanals i contenen temes acadèmics generals a més a més de solfeig, teoria, instrument, cant coral o música de cambra.

Posteriorment aquests alumnes poden accedir a la Universitat, tot i que el més habitual es que es dediquin a la música de forma exclusiva.

 

El mètode exigeix un pla de formació del professorat. L’ensenyament de les escoles de magisteri s’organitza de  la següent manera  amb diferents titulacions:

 • Primera Titulació: Tres anys i un diploma per donar de primer a quart.
 • Segona Titulació: Quatre anys i un diploma per donar de cinquè a vuitè.
 • Tercera Titulació: Dos anys per a mestres de pàrvuls.

 


 

Escut d'Hongria