CONTINGUTS I PROPOSTES D’ACTIVITATS

 Orff | Rítme Harmonia i arranjament | Improvisació i creativitat | Forma | Pautes de direcció | Articles | Karaoke | Altres |

 

ORFF

El mètode Orff

RÍTME

Pulsació i moviment

 • Audició i moviment seguit les pulsacions

 • Trens, cadenes.

 • Tipus de pulsacions, fraseig

El ritme del cos

 • Improvisacions amb mans , genolls, peus, etc.

 • Lectura de polirítmies

El ritme de les paraules

 • Creació d’obstinats rítmics i polirítmies amb noms d’objectes casolans.

 • Escriure el ritme, accents, compàs, del propi nom i cognoms

 • Cercar el ritme de poesies o refranys

  Cercar el ritme d'un rodolí

Escriu el ritme que creguis més natural. Troba les paraules més importants amb els seus accents i les seves rimes, cerca’n la mètrica si n'hi ha.

Després juga a fer unes elaboracions rítmiques del rodolí en els següents compassos: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8 i també pots provar en un compàs d'amalgama (5/8, 7/8...). Reelabora el rodolí, repetint paraules, tallant a mitja frase o fins i tot paraula de manera que faci més necessària encara la resolució esperada de la rima. És una manera de fer créixer el rodolí, creant més espai de temps. Pots provar de jugar dins de diverses tonalitats i modes cercant allò que se li escaigui millor al rodolí.

Veure un exemple: Per Nadal cada ovella al seu corral

Jocs rítmics

La durada del sons, les figures musicals

 • Viatge de rodona a corxera

 • Polirítmia amb el cos: per ex.

ME = negres / MD = corxeres

PE = blanques / PD = rodones

HARMONIA

ARRANJAMENT

Apunts harmonització, arranjament i instrumentació

 

Apunts harmonia ampliats

 

Errors harmònics més freqüents a evitar

 

Arranjament d'obres musicals escolars segons el criteris evolutiu. Una proposta de seqüenciació d'activitats instrumentals a l'escola.

 

Acompanyament d'una melodia

 

Estructura harmònica de les melodies. Creació d’obstinats d’acompanyament

Arranjament d’obres, versions, variacions

Harmonització de melodies per terceres + baix

Les parts elementals d’un arranjament: melodia / acompanyament / baix / percussió

Exemples de repertori

(Versió estiu 2007)

 

CREATIVITAT

IMPROVISACIÓ

La improvisació és la manifestació d'un impuls interior realitzat sense preparació i la creativitat es compondre una obra a partir de la maduresa intel·lectual i artística.

La improvisació musical lliure col·labora en la maduració personal del nen, li infon seguretat i autoestima, educa la seva sensibilitat, ajuda a vèncer la vergonya, l'educa en la naturalitat del comportament humà.

La improvisació és la finalitat de tot procés d'aprenentatge, si no s'és capaç de realitzar una improvisació amb els conceptes treballats a classe, no s'ha assolit l'objectiu desitjat. La improvisació no ha de tancar-se en ella mateixa, ha d'evolucionar cap a una elaboració raonada i pensada, ha d'esdevenir creativitat.

La creativitat musical afirma l'adquisició d'estructures que conformen el llenguatge musical, ajuda a l'elaboració de l'ordre i la lògica mental, reforma els coneixements apresos, desenvolupa la imaginació i l'art de combinar-los.

Per edats i coneixements, proposem:

 • de 1 a 3 anys, els jocs de falda portaran al joc simbòlic.

 • de 3 a 6 anys (descoberta del món exterior). A 4 anys és capaç d'improvisar tot sol una cantarella o un picament de mans sobre una cançó. A 5 anys sap inventar-se un obstinat senzill. A 6 anys improvisa la pulsació amb les diferents parts del cos, a final del curs sabrà escriure el ritme inventat així com una melodia senzilla amb les notes apreses.

 • de 6 a 9 anys (operacions concretes). Musicalment el nen aprèn tots els conceptes bàsics del llenguatge musical. Pot fer, per exemple, amb un refrany improvisar un obstinat, una cantarella amb diferents matisos d'expressió, una cançó senzilla (pregunta-resposta) o realitzar una polirítmia.

 • de 10 a 13 anys (maduració infantil). Si el procés d'adquisició de coneixements ha seguit el ritme constant i regular, ens trobem en el moment àlgid de creativitat. Ara sap fer petites melodies i posar-hi lletra. En aquestes edats haurien de començar la improvisació polifònica sobre les notes d'un acord major o menor, per passar a la creativitat de petits fragments polifònics.

 • dels 14 en endavant, ha de continuar el procés.

La improvisació i la creativitat són metodologies actives, que desperten l'interés de l'alumne. Son bona part de motivació, una experiència musical viva que infon seguretat i estimula la sensibilitat. En la creativitat musical es manifesta el temperament, el caràcter i la sensibilitat estètica.

Mª. Àngels Gabarró, Ier. Congrés de música a Catalunya. Barcelona 1994.

 

EXEMPLES I PROPOSTES

 

 

 

 

 • Viu : permet improvisar amb la pentatònica de sol o amb sol, la, si)

 

 • pentatònica de do: Women

 

 • pentatònica de do + blue note mib. Roda, (A. Carlota)

 

 

 

 

 

 • Tecles blanques:  melodia diatònica de Do M acompanyament fent la roda : Do M / la m / rem / Sol/

 

 

 

 

 

 

 

 • Diàlegs sol / mi

 

 • Love & respect  (Roda: Do - la m - rem - Sol )

Escales :

 • Pentatònica defectiva

 • Pentatònica

 • Diatònica

 • Modals Escales gregues i gregorianes

Creació de textos partint de melodies

Creació d’un cànon o un blues partint d’un text o d’una seqüència harmònica

Creació d’un rondó

Creació d'un cànon

Veure apunts sobre el cànon

Exemple: "Aigua, element vital". Blanquerna Curs estiu 2007. Partitura : PDF

Creació de melodies partint de textos

Selecció de poesies

LA TORTUGA  (Josep Carner)

Jo sóc la tortuga

em diuen poruga

perquè sempre he dut

en joia i en pena

aquest gran escut

a sobre l'esquena.

 

Exemples de blues

Cançó "La tortuga" feta pels alumnes de l'escola d'estiu Blanquerna 06. Partitura Encore / PDF / MIDI / MP3

 

FORMA

Estructura literària de les cançons tradicionals

Estructura musical de les cançons tradicionals

Pautes  direcció

La direcció coral i el llenguatge del gest. Poire Vallvé.

Aprenguem a fer cantar (i tocar) . Christian Wagner.

Curso de dirección. Aula musical

Pautes de direcció

ArticleS

Composar per a coral infantil

Karaoke

 

 

ALTRES

 

 Orff | Rítme Harmonia i arranjament | Improvisació i creativitat | Forma | Pautes de direcció | Articles | Karaoke | Altres |

 |