Exercicis corregits

Recordem les normes bàsiques d'enllaç d'acords en estat fonamental:

  1. si el baix va per graus conjunts, la resta de veus s'han de moure per moviment contrari i fer un salt mínim i

  2. si el baix salta es manté la o les notes comuns i la resta van a buscar la nota més propera.

Recordem també que, per començar, realitzarem la disposició pianística dels acords i això vol dir tres veus en clau de sol i una veu, la fonamental, està en el baix, en clau de fa.

 
EXEMPLE D'EXERCICI BEN RESOLT

Comentaris:
  • Bona conducció de les veus
  • El baix està en estat fonamental
  • La fonamental està ben duplicada
EXEMPLE D'EXERCICI AMB ALGUN PROBLEMA
Comentaris:
  • L'enllaç del tercer acord amb el quart està mal realitzat perquè totes les veus es mouen en moviment paral·lel.
EXEMPLE D'EXERCICI RESOLT MALAMENT

Comentaris:
  • l'acompanyament de la ma dreta va sempre paral·lel al baix (quan el baix puja la resta de veus també i això és just el que s'ha d'evitar).
 

Comentaris
  • El mateix fragment anterior, ben resolt: