ENLLAÇOS                                                                 CALAIX DE MÚSIC

 

Educació musical

Llenguatge musical

Història de la música

Folklore

Audició i Instruments

Flauta de bec

Metodologies

Altres

Informàtica musical

Utilitats

MIDI,  MP3

Partitures

Programes

Cursos

Codis HTML

Diccionaris i traductors

 

 

EDUCACIÒ MUSICAL

1.     

“Calaix de músic” (llenguatge, audició, història, cançó, metodologies, jocs, karaoke, enllaços, etc)

http://grups.blanquerna.url.edu/musical/  

2.     

Mestres i música

http://www.mestresimusica.net/ 

3.     

Ministerio de educación y ciéncia

http://www.cnice.mecd.es/enlaces/musica.htm

4.     

Recursos en línia. Ministeri educació i ciència. (+ de 500 enllaços d’ed. Musical.)

http://recursos.cnice.mec.es/musica/contenidos/profesorado/recursoslinea.php?pg=1

5.     

Enllaços musicals

http://www.cmrioja.es/musica/index.html

6.     

Edu 365. Música a primària, Jocs

http://www.edu365.com/primaria/muds/musica/index.htm

7.     

Recursos on-line (molt bo)

http://recursos.cnice.mec.es/musica/contenidos/profesorado/recursoslinea.php?pg=24

8.     

Aulodia. Enllaços educació musical

http://personal1.iddeo.es/aulodia/enlaces.htm

9.     

Web Argentina d’expressió musical. Temes diversos didàctica de la música

http://www.escolares.com.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=194&Itemid=41

10.  

Directori de la música a Catalunya. Compositors, intèrprets.

http://www.webcom.com/musics/

11.  

WebQuest musical. Creació cançons. Enllaços musicals, ..

www.xtec.es/~cmiro12

12.  

Recursos, enllaços

http://www.xtec.es/~jjubany1/ 

13.  

Web colombiana. articles pedagogia musical

http://www.aulamusical.com/datos/pages/la-educacionyla-musica.html

14.  

BIVEM biblioteca virtual en espanyol especialitzada en recursos per a l’ Educació Musical

http://www.bivem.net

 

15.  

Centre coral català. Partitures. Història del cant coral, tècnica vocal, etc.

http://www.centrecoral.org/index.htm

 

16.  

Internet a l'aula. Unitats didàctiques de diverses assignatures.

http://www.xtec.es/aulanet/

 

17.  

Educació musical on-line.

 

http://www.ciberteca.net/cgi-bin/visitarenlace.asp?id=158

18.  

Educació musical, Cançó, audició, informàtica...

http://www.comsom.com/portal/index.php

19.  

Rincón del maestro de música

http://agador.net/rinconmusical/?q=&PHPSESSID=8876fa2983ec1ef586894d3c6f2b8625

20.  

Gràfics i dibuixos música

http://www.intcon.net/~songbird/graphics-1.html#Lines

21.  

Música i matemàtiques

http://www.iecat.net/institucio/societats/SCMatematiques/WebSCMAT/Butlletins/17_1/comalada.pdf

22.  

Frases de pedagogia musical

http://www.terra.es/personal5/mbolgini/frasespedagogia.html

23.  

Recursos per a la didàctica de la música

http://www.xtec.es/crp-girones/punt/musica/ 

24.  

Pàg. Ed. Musical València

http://www.aulodia.com/ 

25.  

Educaweb. Portal especialitzat en educació i formació

http://www.educaweb.com/ 

26.  

Aula virtual de música: taller de flauta de bec, conjunt instrumental, cant coral i llenguatge

http://perso.wanadoo.es/pelopep/index.htm

27.  

Comunitat de músics. Recursos interessants

http://www.abcmusicos.com/index.php

28.  

Recursos a la xarxa per a professionals de las música

http://www.abcmusicos.com/modules.php?name=Web_Links&l_op=visit&lid=279

29.  

Escola de música on-line

http://www.aulaactual.com/

30.  

Cites de música, articles, links, etc

http://www.fortunecity.com/tinpan/supergrass/657/index.html

31.  

Repertori medieval i renaixement. Cant gregorià, Cantigas Sta. Maria, Dones compositores, Teoria música amb sons

Partitures de "bel canto", karaòpera,  librets d'òperes, Midi, Orquestra, instruments. Música coral i de cambra

http://www.el-atril.com/

32.  

Partitures amb els seus dibuixos, cartrons rítmics, diferents cantates, acudits, enllaços.

http://www.lapaginamusical.net/ 

33.  

Partitures orquestrals, jocs, diccionari, imatges i caricatures. En Francès, anglès i espanyol.

http://www.metronimo.com/fr/ 

34.  

Recursos on-line

http://recursos.cnice.mec.es/musica/contenidos/profesorado/recursoslinea.php?pg=24

35.  

 

 

INDEX

LLENGUATGE MUSICAL

36.  

Programa gratuït d’autoaprenentatge de solfeig

http://www.solfege.org/Main/HomePage

37.  

Teoria de la música (Castellà). Amb exercicis interactius

http://www.teoria.com/indice.htm

38.  

Curs d’harmonia, cantrapunt i fuga

http://membres.lycos.fr/mbaron/index.htm

39.  

Qualitats del so i la seva relació amb la música

http://www.xtec.es/centres/a8019411/caixa/musica.htm

40.  

So, escales, modes

http://www.webpersonal.net/avl3119/mus/00.htm  

41.  

Programa per practicar l’harmonia

http://membres.lycos.fr/mbaron/index.htm

42.  

Vocabulari musical sonor , Teoria

http://www.xtec.es/rtee/cat/teledmus/vocabulari/vocabulari.htm

43.  

Cançons populars d’Europa, vocabulari musical sonor

http://www.xtec.es/rtee/cat/teledmus/index.htm

44.  

Entrenament auditiu. Exercicis i avaluació. Intervals, cadències, escales, dictat.

http://www.good-ear.com/

45.  

Educació oïda. Intervals, acords, escales, dictats, exercicis i solucions

http://www.ossmann.com/bigears/

46.  

Dictats d’intervals. Test

http://www.musicalintervalstutor.info/

47.  

Educació musical. Pdf. Llenguatge

http://www.sheetmusic1.com/MUSIC.RACK.HTML

48.  

Programa educació oïda

http://www.earmaster.com/

49.  

Educació oïda

http://www.harmony-central.com/Software/Windows/ear_training.html

50.  

Loops per improvisar

http://www.mtrs.co.uk/improvising.html

51.  

Teoria improvisació jazz

http://www.outsideshore.com/primer/primer/

52.  

Teoria improvisació jazz

http://www.jazclass.aust.com/

53.  

Joc dictat tímbric

http://www.aulodia.com/timbres.htm

54.  

Bibliografia anàlisis musical, harmonia, formes musicals,

http://www.anikkaweb.iespana.es/cienciasdelamusica/Bibliografia/AN1-A.htm 

55.  

Les notes a les línies (joc per a primària)

http://www.edu365.com/primaria/muds/musica/edifici/index.htm

56.  

Guia gràfica d’acords

http://www.hispasonic.com/Sections+index-req-viewarticle-artid-9-page-1.html

57.  

Harmonia moderna

http://usuarios.lycos.es/dit6a9/ 

58.  

Polca, lied i vals

http://www.xtec.es/~sargemi/formmusi/index.htm  

 

59.  

Programa freeware (gratuït) Harmony prractique, en castellà per treballar i corregir els exercicis d’armonia

http://membres.lycos.fr/mbaron/hp/hp-sp.htm

60.  

Curs d’harmonia

http://membres.lycos.fr/mbaron/armonia.htm

61.  

Dictats melòdics autoavaluables . Joc consistent en veure quants passos (notes) successius recordes.

http://inicia.es/de/teo_ramirez/sonycol.htm

62.  

Curs de jazz i improvisació al piano

http://www.abcmusicos.com/modules.php?name=Web_Links&l_op=visit&lid=169

63.  

Exercicis d’educació de la oïda creats per Joaquim Miranda

http://www.infonegocio.com/mr/ 

 

INDEX

 

HISTÒRIA DE LA MÚSICA

64.  

Midis Música antiga: Edat mitjana / Renaixement

http://www.csupomona.edu/~jcclark/emusic/index.html

65.  

Diccionari de compositors clàssics: biografies, fotos, midis.

http://www.karadar.com/Diccionario/menu_i.htm

66.  

Directori música a Catalunya, Compositors, intèrprets

http://www.webcom.com/musics/

67.  

Història de la música, fotos, textos, so en Real àudio.

www.ipl.org/exhibit/mushist/

68.  

Pàgina d’història de la música . Anglès

http://www.ipl.org/div/mushist/

69.  

Una bona pàgina sobre el jazz. Història, vídeos històrics, gifs,

http://www.thejazzpage.de/index1.html

70.  

Monasterio de Silos. Cant gregorià

http://www.silos.arrakis.es/canto.htm

71.  

Instruments medievals i del renaixement. Anglès.

http://www.s-hamilton.k12.ia.us/antiqua/instrumt.html

72.  

El modernisme i el seu temps

http://www.xtec.es/aulanet/gaudi/gaudi3.html

73.  

Modernisme musical, explicació i exemples sonors

http://www.xtec.es/~sargemi/moviment/moderni2.htm

 

74.  

Música medieval MP3

http://www.instrumentsmedievaux.org/exempsons/liste.html#TROIS

75.  

Art a Gràcia i altres

http://www.xtec.es/aulanet/viatge/credit4/02/expal42.htm#act_1

76.  

Rock català

http://www.rockcatala.com/ 

77.  

El món de l’òpera

(Web la opera)

http://www.weblaopera.com

78.  

Apunts d’història i llenguatge musical Universidad de Alcalá

http://www2.uah.es/nhernandez_musica/inicio.htm

 

79.  

Textos medievals

http://brassy.club.fr/PartMed/Partmed.html

80.  

Els trobadors

http://www.agntv.com/aura/personatges/trobadors/default.htm#inici

81.  

Instruments medievals

http://www.instrumentsmedievaux.org/pages/depart.html

82.  

Instruments medievals i del renaixement

http://www.s-hamilton.k12.ia.us/antiqua/instrumt.html

83.  

Música espanyola al Renaixement

http://www.banrep.gov.co/blaavirtual/letra-i/introduc/indice.htm

84.  

Evolució orquestra animada

http://www.dsokids.com/seatingChart/index.html

85.  

Wagner

http://www.wagnermania.com/ 

86.  

Compositors, biografies, so, intèrprets, orquestres, Art, etc. Castellà

http://www.epdlp.com/musica.html

 

INDEX

 

FOLKLORE

87.  

Etnomusicologia , Enllaços zones del món. Anglès

http://www.lib.washington.edu/music/world.html

88.  

Etnomusicologia , Enllaços zones del món. Anglès

http://www.eyeneer.com/World/regions.html

89.  

Cançons populars d’Europa , Midi,  anàlisi forma

http://www.xtec.es/rtee/europa/index.htm

90.  

Centre de promoció de la cultura popular i tradicional catalana

http://cultura.gencat.net/cpcptc/

91.  

Centre coral català. Partitures

història del cant coral, tècnica vocal, etc.

http://www.centrecoral.org/index.htm

92.  

Federació sardanista

http://fed.sardanista.com/ 

93.  

Repertori sac de gemecs, flauta i nadales

http://www.flabiol-sac.org/associac.html

94.  

Cançons per als infants

http://www.iesronda.org/professor/mtarrago/canconer/canconer.htm

 

INDEX

 

AUDICIÓ I INSTRUMENTS

95.  

Construcció d’instruments

http://www.pangea.org/~geus/luthiers.html#3

96.  

Lliçons de guitarra

http://www.cyberfret.com/

97.  

Lliçons de guitarra

http://www.guitarists.net/lessons/index.cfm

98.  

Curs de guitarra

http://www.geocities.com/SunsetStrip/Towers/3049/curso/guitar.htm

99.  

Bateria i percussió. Classes on-line.

http://www.ciberteca.net/cgi-bin/visitarenlace.asp?id=494

100.   

Web de baix elèctric.

http://alufis35.uv.es/~jose/framind.html

101.   

Lliçons de baix

http://www.cyberfretbass.com/

102.   

L'audició musical a l'educació infantil i primària. Pàgina feta perAntònia Guardiet.

http://www.xtec.es/recursos/musica/audicio/audicio00.html

103.   

Audicions a l’aula. Compositors , instruments, obres i activitats. Pàgina feta per Gemma Ufartes

http://www.xtec.net/~gufartes/

 

INDEX

 

FLAUTA DE BEC

104.   

Mètode multimèdia de flauta. Repertori, karaoke, partitures, arranjaments, etc. especial per a primària

http://www.xtec.es/~icampos/ 

105.   

Makoyan. Pàgina de flauta de bec , Repertori midi per a flauta

http://www.na.rim.or.jp/~makoyan/

106.   

Recorder Home page. Flauta de bec , Repertori midi

http://www.recorderhomepage.net/midi.html

107.   

Flauta dolça posicions, molt bo

http://dolmetsch.com/cfingerchart.htm

108.   

Posicions flauta, ornaments

http://home.earthlink.net/~rcdigits/index.htm

109.   

La flauta de bec història, etc

http://www.terra.es/personal/joanvips/debec.htm

110.   

Recorder Home page

http://members.iinet.net.au/~nickl/software.html

111.   

Repertori flauta

http://www.saers.com/recorder/mondrup/index.html

112.   

Recorder music

Repertrori per a cambra de flautes, midis i pdf, molt bo

http://www.geocities.jp/loverecder/index.html#index

113.   

Cambra de flautes, midis i pdf, molt bo

http://www.geocities.jp/loverecder/index.html#index

114.   

Flauta de bec, repertori, articles

http://www.terra.es/personal/joanvips/

 

INDEX

115.   

METODOLOGIES

116.   

Comparativa metodologies

http://usuarios.lycos.es/edmus/textos/comparativa.htm

117.   

Metodologies

http://members.fortunecity.com/panelsd/col00024.htm

118.   

Mètode Suzuki

http://metodosuzuki.eresmas.com/

119.   

Mètode Willems

http://www.filomusica.com/filo45/willems.html

120.   

 

 

121.   

 

 

 

INDEX

 

INFORMÀTICA MUSICAL

 

PROGRAMES

122.   

Programes en català

http://www.softcatala.org/

123.   

Music Time en català. No funciona amb windows XP

http://www.softcatala.org/prog112.htm

124.   

Multimèdia / so . Hi ha de tot

www.softonic.com

125.   

Software musical

http://www.harmony-central.com/Software/Windows/ 

126.   

Finale (versió 2004 i altres)

http://www.finalemusic.com/ 

127.   

Music Time , Encore

http://gvox.com/

128.   

Audacity versió 1.2 en català

editor de so. Gratuït.

http://audacity.sourceforge.net/

129.   

Adobe audition, abans Cool Edit. Editor de so

http://www.adobe.com/products/audition/main.html

130.   

Adobe audition (progr. Anteriores, buscar / audition)

www.mocosoft.com/1.html

131.   

Manual de Finale (Editor de partitures) en castellà. En construcció.

http://www.magicsound.es/boost/finale.htm

132.   

Editors àudio

http://www.harmony-central.com/Software/Windows/audio_editing.html

133.   

Cool Edit 96 (Editor so)

http://www.xtec.es/recursos/clic/cat/rec/soft.htm#COOLEDIT

134.   

Cool Edit 96

http://www.threechords.com/hammerhead/cool_edit_96.shtml

135.   

Music Studio producer. Un complet seqüenciador audio/midi freeware

http://www.frieve.com/english/musicstd/download.html

136.   

Cristal Audio Engine. Seqüenciador freeware Gran quantitat d’opcions.

http://www.kreatives.org/kristal/index.php?section=download

137.   

Web Copier. Per copiar pàgines web senceres

http://www.softcatala.org/projectes/webcopier/

138.   

Tot gratuït però en versions 1.0

http://www.jumbo.com/

http://www.tocows.com/ 

http://www.freeware.com/

139.   

Software gratuït

www.optize.es/

140.   

Software guitarra

http://www.harmony-central.com/Software/Windows/guitar.html

141.   

Paint Shop Pro. Ed. imatges. Versió prova 30 dies.

http://www.jasc.com/

142.   

Winzip.  per comprimir i descomprimir arxius.

www.winzip.com

143.   

Convertir Wav a MIDI

http://www.hispasonic.com/Sections+index-req-viewarticle-artid-76-page-1.html

144.   

Programa reproductor i codificador . Fitxers format .wma o wmv / Versió 10 permet passar a MP3. Ràdio en Streaming, etc.

http://www.windowsmedia.com/

 

INDEX

 

UTILITATS

145.   

Cercadors

Google: http://www.google.com

Altavista:  http://www.altavista.com àudio, vìdeo

146.   

Enciclopèdia internacional, lliure i gratuïta, es va construïnt a partir de les aportacions voluntàries.

http://es.wikipedia.org/wiki/Portada

147.   

Imatges referents a la música. Gif, Jpeg

http://www.intcon.net/~songbird/index.html

148.   

Entreteniments musicals. Dibuixos instruments

http://www.xtec.es/trobada/musica/index.htm

149.   

Imatges animades. Galeries d’imatges I sons

www.gifsnow.com

http://www.gifmania.com/

http://www.clipartconnection.com/index.php http://www.areas.net/colorvivo/home.htm

150.   

Pàgina que permet posar comptadors de pàgines, etc.

http://www.cgi2you.com

151.   

Utilitats: correctors de català, tisores, compresors, descompresors, acrobat, cool edit, etc.

http://www.xtec.es/fie/eines/  

152.   

Glossari música electrònica

http://www.tagnet.org/digitalhymnal/sp/glossary_a-l.html

 

INDEX

 

CURSOS

153.   

Introducció a la tecnologia musical (ESMUC)

http://www.iua.upf.es/~perfe/cursos/itm/ 

154.   

Curs d’Internet

http://www.iespana.es/pdepyme/marting.htm

155.   

Curs d'informàtica musical. Dep. ensenyament Generalitat de Catalunya.

www.http://www.xtec.es/formacio/curstele/d113/ 

156.   

Consells creació pàgina Web

http://www.iespana.es/pdepyme/diseno.htm#top

157.   

Creació de pàgines Web amb Frontpage 2000

http://www.terra.es/personal2/cursofront/index.htm

158.   

Tutorials, enllaços per autoaprenentatge programes  us comú

http://www.ciberteca.net/directorio/hits.asp

159.   

Creació de pàgines Web amb Frontpage 2000

http://www.programacion.com/html/tutorial.php?id=frontpage

160.   

Tutorials, enllaços per autoaprenentatge programes  us comú

http://www.ciberteca.net/cgi-bin/visitarenlace.asp?id=467

161.   

Curs Power Point 2002

http://www.aulaclic.org/power/f_power.htm

162.   

 

 

163.   

Acústica. Universitat Indiana

http://www.indiana.edu/~emusic/etext/acoustics/chapter1_intro.shtml

164.   

Cursos gratuïts: frontpage, word, mp3, etc.

http://www.mailxmail.com/curso/informatica/frontpage

165.   

Aprendre a Internet. Tutorials, cursos de diverses matèries, ..

http://www.ciberteca.net/

166.   

Explicació documents multimèdia, tipus d'arxiu, grandària, etc.

http://fpcee.blanquerna.url.edu/nte/documentacio/dmultimedia.htm

 

INDEX

 

MIDI I MP3

167.   

Midis classics. Bibliografia, cronologia, enllaços, partitures, etc. En format midi i WMA Cal fer-se membre per obtenir 5 midis diaris o fer subscripció.

http://www.classicalarchives.com/

168.   

Midis clàssics

http://www.midiworld.com/classic.htm

169.   

Midis catalans

http://usuarios.lycos.es/catweb/Midi.htm

170.   

Midis d’obres per a piano clàssic

http://www.piano-midi.de/midicoll_es.htm

171.   

Midi links

http://www.nfo.net/.LNX/lmidi.html

172.   

Arxius midi diversos

http://www.mididb.com/ 

173.   

Pàgina de midis per ordre alfabètic

http://virtual.xs4all.nl/world/index.htm

174.   

Banc de sons. Wav, MP3

http://iris.cnice.mecd.es/bancoimagenes/sonidos/index.php

175.   

Clàssica

http://www.scena.org/midi/music/

176.   

Clàssica

http://www.classicalmidi.co.uk/page7.htm 

177.   

Clàssica

http://www.danshep.net/  

178.   

Clàssica

http://members.aol.com/tfbsaxman/csounds.html 

179.   

Per a guitarra. Midis  diversos. rodes d'improvisació, etc.

http://www.myguitarsolo.com/index.html

180.   

Tots els estils

http://www.olsoncomputers.com/midi/

http://clara.indosoft.net.id/cpr/MIDI/

http://www.myguitarsolo.com/midis.htm  (molt completa)

http://www.midifilearchive.com/midifilesmain.html

181.   

2on volum clave ben temperat

http://www.music.qub.ac.uk/~tomita/midi.html

182.   

Midis Música antiga: Edat mitjana / Renaixement

http://www.csupomona.edu/~jcclark/emusic/index.html

183.   

Midis, wav, mp3 gratis

http://www.midicenter.com/

 

INDEX

 

CODIS HTML  I COMPONENTS WEB

184.   

Per introduir el reproductor Windows Media sense que s'obri el programa i que tant sols es visualitzin els comandaments play / pause / stop. Cal tenir el cursor al lloc on volem inserir l'àudio, anar a la secció codi de l'editor html i copiar aquest codi substituint "inserir l'arxiu d'àudio aquí" pel nom de l'arxiu amb l'extensió corresponent al format d'audio  (Exemple: "trompeta.mp3"). Cal que l'arxiu d'àudio estigui a la mateixa carpeta on desem la pàgina web.

<object classid="CLSID:6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6" width="57" height="30"> <param name="url" value="inserir l'arxiu d'àudio aquí" /> <param name="autostart" value="false" /> <param name="showcontrols" value="true" /><a href="" alt=""></a></object>

185.   

Una altra manera d’inserir el reproductor d’àudio:

Cal substituir rugrats.mid pel que es vulgui

<EMBED align=baseline src=rugrats.mid width=200 height=55 loop="0"

autostart="TRUE" border="0">

186.   

Lloc on poder crear enquestes, estadístiques, comptadors, pàgines web, fòrums, etc.

http://www.miarroba.com  

187.   

Creative commons. Llicència

http://creativecommons.org/license/?lang=ca

188.   

Vídeo al web (cal sbstituir la societat fedal.avi)

<param name="ShowControls" value="True">

 

<param name="ShowStatusBar" value="False">

 

<param name="ShowDisplay" value="False">

 

<param name="AutoRewind" value="True">

 

<embed width="320" height="290" src="la societat feudal.avi"

 

filename="kids.mpg" autostart="True"

 

showcontrols="True" showstatusbar="False"

 

showdisplay="False" autorewind="True">

 

</embed>

 

</object>

189.   

Codi perquè soni la música en el moment d’obrir la pàgina

Cal inserir el codi  després del </title> i posar el nom exacte de l’arxiu d’àudio (amb la seva extensió) que prèviament haurem col·locat a la mateixa carpeta de la pàgina web

<bgsound src="nom de l'arxiu d'audio.mp3" loop="-1">

</head>

190.   

Codi html per incorporar el cercador Google al web

<!-- Search Google -->

<center>

<FORM method=GET action="http://www.google.com/search">

<TABLE bgcolor="#FFFFFF"><tr><td>

<A HREF="http://www.google.com/">

<IMG SRC="http://www.google.com/logos/Logo_40wht.gif" <br>border="0" ALT="Google" align="absmiddle"></A>

<INPUT TYPE=text name=q size=31 maxlength=255 value="">

<INPUT TYPE=hidden name=hl value="en">

<INPUT type=submit name=btnG VALUE="Google Search">

</td></tr></TABLE>

</FORM>

</center>

<!-- Search Google -->

 

INDEX

 

PARTITURES

191.   

Pautes, pentagrames

http://www.freestaffpaper.cjb.net/ 

192.   

The choral public domain library. Partitures cant coral

http://www.cpdl.org/

193.   

Partitures gratis. Pdf

http://frescores.iespana.es/frescores/

194.   

Exercicis i escales, Clàssica, Jazz amb escales de blues i bases d’acompanyament per improvisar. Format pdf  i  midi.

http://www.musicstudents.com

195.   

Directori  francès  partitures gratis. Organitzat per instruments

http://www.free-scores.com/HTML/index.htm

196.   

Cerca de partitures.

http://www.freesheetmusicguide.com/ 

197.   

Ordenat per compositors

http://www.music-scores.com/

198.   

Partitures, midis . E. Mitjana , Renaixement

http://perso.wanadoo.fr/gbconsult/musique-ancienne/partitions/ 

199.   

Partitures “On line

http://www.score-on-line.com/catalog.en.php

200.   

Partitures gratis. pdf, midi

http://www.mutopiaproject.org/index.html

201.   

Partitures gratis. Pdf

http://partitions.metronimo.com/ 

202.   

Partitures gratis s. XVII i XVIII

http://www.lysator.liu.se/~tuben/scores/ 

203.   

Partitures edat mitjana i MP3

http://www.spielleut.de/musik.htm

204.   

Repertori piano

http://www.pitt.edu/~deben/freebies.html

205.   

Partitures

http://edumusic.org/lienpartitions.html

http://www3.telus.net/dogstarmusic/freeshee.htm

 

INDEX

 

DICCIONARIS I TRADUCTORS

206.   

Diccionari, sinònims, antònims, conjugador verbal.

http://www.diccionarios.com/index.phtml?redirect=true

207.   

Hiperenciclopèdia. La màquina del temps (permet viatjar enrere 15 anys i veure què hi va passar).

http://www.grec.net/cgibin/homedincl.pgm

 

208.   

Enciclopèdies i diccionaris a Internet.

http://www.xtec.es/~lxanco/enciclopedies3.html

209.   

Gran diccionari de la llengua catalana.

http://www.grec.net/home/cel/dicc.htm

210.   

Milers d'articles.

http://es.encarta.msn.com/artcenter_/browse.html

211.   

Diccionari de la llengua espanyola.

http://buscon.rae.es/diccionario/drae.htm

212.   

Traductor multilíngüe: català, espanyol, anglès, alemany, francés.

http://www.comprendium.es/

213.   

Diversos idiomes. Enllaços a cursos d'idiomes gratuïts, enciclopèdies, notícies, mapes, diccionaris de veu, etc.

http://www.traducegratis.com

 

 

INDEX

 

ALTRES

214.   

Article musicoteràpia

http://e42.um.edu.mx/ministeriomedico/Articulos.aspx?idArt=123

215.   

Arranjaments per a orquestra (pagant)

http://www.cacophonix.com/music/customer/home.php

216.   

Jocs (no musicals)

http://www.shockwave.com/?mid=0

217.   

Fototeca. Cerca d'imatges d'arxiu i dibuixos. Enciclopèdia catalana.

http://www.fototeca.com/fototeca/cerca.htm

 

218.   

Filomusica. Revista electrònica mensual mensual gratuïta

http://www.filomusica.com/ 

219.   

LEEME. Lista electrònica europes de música en la educación. Revista electrònica

http://musica.rediris.es/leeme/index.html

220.   

Tecnologia musical, novetats, articles,..

http://www.hispasonic.com/ 

221.   

Documents PDF

http://pers.blanquerna.url.edu/jorgeca/PDF/ 

 

INDEX

222.   

Continuarà