Calaix de músic

                     Centre de recursos virtu@l per a l'educació music@l

Creació musical i educació

Creativitat

Ritme

Poesia+música=cancó

Blues de la tortuga

Rap a la planxa: base rítmica, pàgina amb receptes de cuina

Scat

Paisatge sonor: tempesta

Improvisa

Exemples del món

Joc de daus

Activitats Orff

Altres: exemples creacions de musicoteràpia, infantil, secundària. Programes...

Tornar a la pàgina inicial         

La improvisació és la manifestació d'un impuls interior realitzat sense preparació i la creativitat es compondre una obra a partir de la maduresa intel·lectual i artística.

La improvisació musical lliure col·labora en la maduració personal del nen, li infon seguretat i autoestima, educa la seva sensibilitat, ajuda a vèncer la vergonya, l'educa en la naturalitat del comportament humà.

La improvisació és la finalitat de tot procés d'aprenentatge, si no s'és capaç de realitzar una improvisació amb els conceptes treballats a classe, no s'ha assolit l'objectiu desitjat. La improvisació no ha de tancar-se en ella mateixa, ha d'evolucionar cap a una elaboració raonada i pensada, ha d'esdevenir creativitat.

La creativitat musical afirma l'adquisició d'estructures que conformen el llenguatge musical, ajuda a l'elaboració de l'ordre i la lògica mental, reforma els coneixements apresos, desenvolupa la imaginació i l'art de combinar-los.

La improvisació i la creativitat són metodologies actives, que desperten l'interés de l'alumne. Son bona part de motivació, una experiència musical viva que infon seguretat i estimula la sensibilitat. En la creativitat musical es manifesta el temperament, el caràcter i la sensibilitat estètica.

 

Mª. Àngels Gabarró, Ier. Congrés de música a Catalunya. Barcelona 1994.