Calaix de músic

                     Centre de recursos virtu@l per a l'educació music@l

Partitures gratis

http://imslp.org/wiki/Página_principal IMSLP. Clàssica.

http://www.cpdl.org/wiki/index.php/Main_Page  CPDL. Música coral

http://www.partitions-gratuites.com/ Directori de recerca

http://www.free-scores.com/ De tot i força

http://icking-music-archive.org/index.php. Molt interessant. Clàssica

http://www.mutopiaproject.org/ Molt interessant. Clàssica

http://www.partituras-online.com/ Orquestra, banda, ensemble, piano

http://www.andelmusic.com/  Partitures i particel·les per a banda

http://chd21.tripod.com/id4.html. Guitarra. Diferents combinacions

http://foroviolin.hollosite.com/libro.php Violí, violoncel i viola. Paper pautat.

http://www.copy-us.com/?lang=en De tot i força, autors contemporanis.

http://www.easysheetmusic.com/default.asp Arranjaments fàcils per a piano

http://la.trompette.free.fr/parts.php#harmonie  Obres instrumentals amb trompeta com a protagonista

http://foudemusique.free.fr/partituras/partituras.htm Moltes i variades. Jazz, Clàssic, pel·lícules...

http://www.mundopartituras.com/  Piano, guitarra, coral orgue, pel·lícules, etc.

http://www.centrecoral.org/PARTITURES.htm Partitures cant coral

http://www.meantone.com/MusicDownloads/Downloads.html Guitarra.

http://www.delcamp.net/en/index.html Guitarra clàssica

http://dirk.meineke.free.fr/index.html Guitarra clàssica i contemporània

http://xoomer.alice.it/fberritt/sub1.htm Partitures per a banda. Pdf i Midi

http://www.easysheetmusic.com/ piano fàcil diversos estils.

http://www.gmajormusictheory.org/Freebies/freebies.html Piano, per nivells. Amb midi.

http://www.bh2000.net/score/ obres clàssiques i barroques. Orquestra, cambra, piano, orgue.

http://www.music-scores.com/ Una mica de tot.

http://www.rowy.net/Descarga_Partituras.html Clàssica. Diversos instruments.

http://www.sheetmusicarchive.net/index.cfm Piano clàssic.

http://www.dots4strings.com/acatalog/free.html Quartet de corda

http://www.freesheetmusicguide.com/classical.htm Cercador de partitures

http://www.score-on-line.com/freescores.php Piano clàssic

http://partitions.metronimo.com/ Clàssic. Diversos instruments.

http://www.lysator.liu.se/~tuben/scores/ Partitures del segles XVII i XVIII

http://www.spielleut.de/musik.htm Partitures edat mitjana.

http://www.ethosbrasil.com/nav/partit.htm Autors brasilers.

http://www.orfeonmalaga.org/partituras.htm Coral, partitura i particel·les.

http://www.blanksheetmusic.net/ Creació de paper pautat.

http://www.myriad-online.com/en/products/pdftomusicpro.htm Programa que permet passar partitures pdf a midi i altres formats per a poder editar-les.

Tornar a la pàgina inicial